Køb Access Point her - fra kun 329 kr » Hurtig Levering (2023)

Sådan får du bedre trådløst netværk nemt og enkelt

Vil du gerne vide mere om hvordan du får bedre trådløst netværk? Se vores fyldestgørende guide herunder.

Access Point - Få god internetdækning til dit hjem eller din arbejdsplads

På denne side kan du finde vores udvalg af Access Points. Et Access Point er en enhed, der forbinder dit kablede netværk i huset med det trådløse netværk.

Har du et lidt større hus eller skal du skabe et bedre netværk i en virksomhed, er det ikke altid nok med en router.

Her skal du bruge et eller flere Access Points, som du kan placere rundt i huset eller i de forskellige rum, så internettet når helt ud i den fjerne ende af huset eller virksomheden.

Du kan eksempelvis placere Access Points i hvert kontor i en virksomhed, så du får god internetdækning over det hele. Det er ikke blot en Wi-Fi forstærker, da et Access Point giver sit eget udgangspunkt for brugerne.

(Video) Grundeinkommen - ein Kulturimpuls

Du kan få muligheden for at installere hundredvis af Access Points i en serie og styre dem fra ét sted. Her kan en administrator få central administration over hele netværket via en WiFi Controller.

Med Access Point kan mange være på internettet på samme tid uden problemer.

Sådan virker et Access Point

Et Access Point er beregnet til at give dig en god trådløs internetforbindelse i hele huset, virksomheden, foreningen, eller hvor du nu skal bruge det.

Et Access Point skaber helt konkret et netværk ud fra en kablet forbindelse. Det lyder som den samme funktion som en router, men routeren er typisk placeret som en kablet forbindelse, hvorimod et Access Point skaber det trådløse netværk ud fra en kablet forbindelse.

Det vil sige, at Access Pointet er det sted, hvor din dine enheder får adgang til internettet, hvorimod routerens primære opgave er at modtage og sende data fra internettet og dit hjemmenetværk. I mange tilfælde kan det dog være nok med en router.

Tjek om dit Access Point understøtter PoE

PoE betyder Power over Ethernet. Det vil sige, at enheden kan trække strøm via netværkskablet. Det er switchen, der strømforsyner enheden. På den måde behøver du ikke en ekstra strømforsyning ved alle tilkoblede enheder.

Dette kan være en fordel i et professionelt miljø, hvor du fx har installeret dine trådløse Access Points i loftet.

Et er Access Point er smart fordi du kan bevæge dig rundt i hele huset eller på arbejdspladsen, uden at tabe netværksforbindelsen. Det lyder helt perfekt, men hvis du har læst hertil, er du måske i tvivl om, hvorvidt du overhovedet har brug for det. Her er, hvad du skal overveje inden du køber et Access Point.

4 ting du skal overveje inden du køber et Access Point

Inden du køber et Access Point fra vores side, er det en meget god idé at sætte tid af til at læse på vores informationer om Access Point i alt almindelighed, for at sikre dig den bedste løsning til dine behov.

Så er du generelt usikker med Access Point, så skal vi nok hjælpe dig med de ting, som der kommer noget om herunder.

Vi skal nok sørge for at du bliver klogere på typer af Access Point og deres funktioner, antal af enheder du kan købe dem i fra vores side, hastigheden (Mbps) i Access Point og om valg af farve til dit kommende Accesss Point.

#1 - Typer af Access Point og deres funktioner

Med tiden er markedet af Access Points blevet mere udbredt, da det naturligvis kommer af at ingen forbrugere kan undvære en god internetforbindelse i det daglige liv.

Derfor er der også flere Access Point-modeller end nogensinde før, hvilket du også kan se på vores udvalg af dem.

Det kan være vigtigt at du kigger på om dit kommende Access Point understøtter PoE (Power over Ethernet), så du er sikker på at det kan trække strøm via dit netværkskabel, så du slipper at købe ekstra strømforsyning til de tilkoblede enheder.

Det kan altid anbefales du kigger på hver enkelt model vi har af Access Point, så du køber det der måtte passe til dine behov i hjemmet eller arbejdspladsen.

Her er informationer om nogle af de Access Point du kan købe på vores side:

 • Standard Access Point. De er for det meste i et rundt design der ikke kræver meget plads. Med en af dem kan du opnå en større rækkevidde og tilslutte mange enheder til den.
 • Access Point / MESH point. Denne her type af Access Point er en i cylinderform, er på størrelse med en sodavandsdåse, og den kan monteres til loftet. Den er med MESH point, hvilket vil sige at den kan sikre dig optimal Wi-Fi dækning i hjemmet og arbejdspladsen.
 • Bro. Den består af hele to Access Points som du kan placere enkeltvis omkring dig, og du kan få en rækkevidde på omkring 500 meter.
 • Trådløs bro. Den kan monteres på en væg og fylder ikke ret meget. Den er nyttig til at forlænge dit Wi-Fi-signal.

#2 - Antal enheder i Access Point

Som du kan se på vores udvalg af Access Points, så er der forskel på antal af dem i deres pakker.

Som en privat forbruger som dig kan det måske nok med at købe et enkelt Access Point, men det vil være op til dig at tage den beslutning ud fra dit hjems beliggenhed og ud fra dit internetforbrug.

Hvis du har en familie med gaming-glade unger, så vil de uden tvivl sætte pris på at have nogle flere Access Points i hjemmet, så de kan spille online spil uden problemer med internetforbindelsen.

Driver du evt. et firma der kræver stabil internetforbindelse på alle timer af arbejdsdagene, vil det måske være en smart idé at købe et større antal af Access Points, så du er sikker på at få internetforbindelsen til at spille sammen over det hele på arbejdspladsen.

Her er de antal af enheder Access Point typisk kan fås i pr. pakke:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5

#3 - Hastigheden (Mbps) i Access Point

Når der tales om internetforbindelse, så falder snakken uundgåeligt på hastigheden på den i antal af Mbps, som er en forkortelse for Megabits pr. sekund.

Der er meget variation på de Access Points vi har på vores side med hensyn til antal af Mbps de hver især kan håndtere.

Hvis du har gang i mange enheder på samme tid og som alle kræver en god internetforbindelse, så kan det anbefales gå efter det mest kraftige Access Point, så du er sikker på at dække dine behov bedst muligt.

Hastigheden på de Access Points vi har, spænder fra en minimum på 300 Mbps til en maximum på flere tusinde Mbps.

#4 - Valg af farve til Access Point

Du kan købe et af vores Access Points i den farve der måtte passe til dine omgivelser.

Den mest udbredte farve der findes til et Access Point er den hvide farve, da den ikke er nem at spotte i din indretning, da de fleste har hvide vægge/loft.

Du kan også vælge dit kommende Acces Point i sort, hvis rummet i din bolig/arbejdsplads er mørkere i tapetet eller loftet.

Valget af en farve til et Access Point har i sidste ende intet at gøre med dens funktioner, så det handler kun om dit personlige smag.

Her er eksempler på de farver, du kan købe et Access Point i:

 • Hvid
 • Sort
 • Grå
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 12/30/2022

Views: 5960

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.