Mbo-opleiding toegepaste biologie | Aeres MBO Almere (2022)

Mbo-opleiding toegepaste biologie | Aeres MBO Almere (1)
Interessegebied
Groen
Interessegebied
Natuur en milieu
Interessegebied
Ondernemen
Leerweg
BOL (leren en stage)
Niveau
Mbo niveau 4

De opleiding Toegepaste biologie is perfect voor jou als je natuur interessant vindt en meer wilt weten over de wereld van de flora en fauna, zowel in Nederland als in buitenland. Je ontdekt en onderzoekt die wereld, je doet veldwerk, je denkt mee over natuurlijke ecosystemen en je leert van alles over duurzaam beheer, over bodem en landschap en microbiologie. Een studie over de natuur en alles wat daar leeft en een studie met heel veel mogelijkheden.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelfstandig onderzoek op kunt zetten en uit te voeren in alle facetten van de leefomgeving. Denk aan flora, fauna, water, bodem maar ook de milieutechnische zaken komen naar voren in de opleiding. In vakken ga je verder in op deelgebieden van de biologie, zoals ecologie, ethologie, dierfysiologie en plantanatomie. Je leert over natuurgebruik, wet en regelgeving, wildbeheer, voorlichting geven, duurzaamheid en stadslandbouw. Je gaat aan de slag met microbiologische processen en leert veilig werken in een laboratorium. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek ten behoeve van de leefomgeving.Door middel van projecten, keuzedelen en stages kan je een eigen invulling geven aan je opleiding. Wil jij je specialiseren in zeezoogdieren, vleermuizen of een plantensoort pak dan in deze projecten je kans.

Je volgt algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Economie. Maar ook Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Wiskunde zijn vakken die je nodig hebt in de Toegepaste Biologie. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek en je leert managementvaardigheden. Er zijn boeiende excursies, projecten en veldwerkweken, afhankelijk van de locatie waar je de opleiding doet en je specialisatie. Denk aan het bezoeken van natuurgebieden, musea, dierenparken en bedrijven. Je loopt stage bij een onderzoeks- en adviesbureau, waterschap of natuurorganisatie. In de opleiding kijken we ook naar je plek in toekomstig werkveld of vervolgstudie.

(Video) Toegepaste Biologie bij Aeres MBO Almere

Kosten

Het lesgeld voor een BOL-opleiding bedraagt dit schooljaar € 608 als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.
Let op: eigenlijk bedraagt het lesgeld dit jaar (2021-2022) € 1216 maar vanwege de Coronamaatregelen krijg je 50% korting.

Overige kosten: Tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en introductiekamp (1e leerjaar).
Reken eventueel ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Je kunt bijvoorbeeld medewerker bij een natuurbeheersorganisatie worden, onderzoeker op diergedrag, veldonderzoeker of milieu- of ecologisch adviseur.

Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website www.kansopwerk.nl.

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

(Video) Aeres MBO Ede - Toegepaste biologie

Specifiek voor Aeres MBO Almere

 • Wil je doorstuderen in het hbo? Deze opleiding sluit prima aan bij de opleiding 'Toegepaste biologie' van Aeres Hogeschool Almere. Je kunt natuurlijk ook een andere hbo-opleiding volgen.

 • De richting Toegepaste biologie biedt een opleiding met vier profielen voor studenten met passie voor wildlife, natuur en biologische processen. Lijkt het je interessant om onderzoek te doen, denatuur in te trekken en publiek te betrekken bij natuur en milieu? Dan is deze richting echt iets voor jou.

  Toegepaste biologie start met een breed basisjaar, zodat jij geruime tijd hebt om je interesses te ontdekken. Na het eerste jaar, kan je kiezen uit verschillende profielen om je in te specialiseren.

  (Video) Aeres MBO Ede - Toegepaste biologie
 • Na het brede basisjaar ga je je bij adviseur leefomgeving specialiseren in milieu-inspecties,weten regelgeving, en communicatie. Door het kiezen van keuzedelen, deinvulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelfinvloed op je specialisatie.

  Als adviseur leefomgeving bedenk je duurzame, groene oplossingenvoor klimaatadaptatie. Het bedrijfsleven vraagt naast vakinhoudelijkekennis een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteiten communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding werk jesamen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Niet alleen tijdensstages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleidingwerkt samen met de omgevingsdienst, waterschappen, ecologischeadviesbureaus en gemeentes

 • Na het brede basisjaar ga je je bij Ecoloog specialiseren in inventarisatie en monitoringswerkzaamheden. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Als ecoloog heb je passie voor plant, dier en ecologie. Je verzamelt gegevens en zorgt ervoor dat je deze beschikbaar maakt voor anderen. Daarnaast stel je monitoringplannen op, overleg je met terreinbeheerders over het effect van werkzaamheden in het terrein en begeleid je vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Op basis van je ecologische kennis denk je mee over ingrepen in natuurlijk gebied. Samen met terreinbeheerders en gebruikers voer je overleg over de effecten van het gekozen beleid. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met de ecologische adviesbureaus, natuurbeheer organisaties, waterschap en gemeentes.

 • Na het brede basisjaar ga je je bij Onderzoeker leefomgeving specialiseren in het uitvoeren en rapporteren van onderzoek, Deze onderzoeken kunnen zowel in het laboratorium als buiten plaats vinden. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Onderzoeker leefomgeving is een uitdagend programma voor studenten met toewijding voor biologie die de ambitie hebben om meer kennis te vergaren. Als je graag leert van natuurlijke processen en deze kennis in andere situaties wilt gebruiken is Toegepaste biologie jouw toekomst.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Jij kunt op basis van de uitkomsten van het onderzoek de vertaalslag maken naar verbeter- of onderhoudsplannen die een meerwaarde zijn voor bedrijven of de maatschappij. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met de omgevingsdienst, waterschappen, bodemonderzoek bedrijven, ecologische adviesbureaus en gemeentes.

  (Video) CAH Almere - Toegepaste biologie.mp4
 • Na het brede basisjaar ga je je bij Wildlife en Nature specialiseren in de communicatie, voorlichting en educatie. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Als jij het leuk vindt om je kennis over wildlife en natuur te delen, dan is dit de opleiding voor jou. Als professional kan je initiatieven ondersteunen en begeleiden en projecten uitvoeren op het gebied van natuur en natuurbehoud. Je grijpt elke gelegenheid aan om anderen enthousiast te maken over wildlife en natuur. Je weet hoe je overheden, bedrijven en organisaties in jouw branche moet benaderen en je kan je informatie en kennis op een positieve manier delen.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met ecologische adviesbureaus, natuurbeheer organisaties, waterschap en gemeentes.

Cookies op www.aeresmbo.nl

Aeres gaat zeer zorgvuldig om met haar informatie en zal deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen.

Meer informatie

Cookies op www.aeresmbo.nl

Aeres gebruikt cookies om jou in te kunnen loggen, video's van o.a. Youtube en Vimeo te laten zien, en meer. Meer weten? Lees ons privacy- en cookiebeleid.

(Video) Aeres MBO Almere Aarde en Klimaat

 • Op dit niveau functioneert de website optimaal. We versturen gegevens naar externe partijen zoals Google Analytics en YouTube om je website ervaring te verbeteren. We slaan hierbij geen persoonsgegevens op.

 • Er worden alleen cookies geladen die noodzakelijk zijn om de website te laden en we versturen geanonimiseerde data naar Analytics om onze website te verbeteren.

 • Op dit niveau worden alleen de essentiële cookies geladen. We sturen alleen geanonimiseerde basisinformatie naar Analytics. Externe diensten zoals YouTube, Vimeo en Maps functioneren niet.

FAQs

Wat kun je met de opleiding Toegepaste Biologie? ›

Na je studie. Met de hbo-opleiding Toegepaste Biologie kun je alle kanten op. Denk aan Onderzoeker dierenwelzijn, adviseur ecologie, kwaliteitscontroleur groente en boomtechnisch adviseur.

Welke vakken krijg je bij toegepaste biologie? ›

De opleiding toegepaste biologie is opgebouwd uit 4 jaar. Tijdens de 4 jaar volg je zowel theorie- als praktijklessen. Je volgt vakken als bodemkunde, landschappen en geologie. Tijdens praktijklessen werk je diverse casussen uit en werk je projectmatig met je medestudenten.

Welke studie bioloog? ›

Om als Bioloog aan de slag te gaan is een opleiding Biologie het meest voor de hand liggend. Deze opleiding kan op HBO en WO niveau gevolgd worden. Op WO niveau wordt de Bioloog het meest opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker.

Wat voor MBO opleidingen zijn er? ›

Binnen het mbo worden de volgende tien profielen onderscheiden:
 • Bouwen, wonen en interieur.
 • Dienstverlening en producten.
 • Economie en ondernemen.
 • Groen.
 • Horeca, bakkerij en recreatie.
 • Maritiem en techniek.
 • Media, vormgeving en ICT.
 • Mobiliteit en transport.
18 Apr 2020

Kan je bioloog worden met MBO? ›

De richting Toegepaste biologie biedt een opleiding met vier profielen voor studenten met passie voor leefomgevingen, wildlife, natuur en biologische processen. Toegepaste biologie is een brede richting die je de kans geeft je interesses te ontdekken in bijvoorbeeld planten, milieu en waterkwaliteit.

Wat is het salaris van een bioloog? ›

Het aanvangssalaris van een Biologen, botanici, zoölogen e.d. bedraag meestal tussen de € 2.209 en € 2.776 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.589 en € 3.390 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Hoeveel verdient een Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek? ›

Na je studie start je tussen de 2206 euro en 2918 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 3379 euro tot 4865 euro bruto. In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Waar kan je mariene biologie studeren? ›

Nederland:
 • Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Wageningen Universiteit.
 • Universiteit Utrecht.
 • Universiteit Leiden.
 • Rijksuniversiteit Groningen.
 • Universiteit van Amsterdam.
 • Vrije Universiteit (Amsterdam)
28 Aug 2019

Hoe wordt je docent biologie? ›

Welke opleiding je nodig hebt om docent biologie te worden, hangt af van of je eerstegraads of tweedegraads docent wilt worden. Een opleiding tot tweedegraads docent biologie volg je aan een hogeschool. Deze opleiding duurt vier jaar wanneer je hem in voltijd volgt.

Kan je biologie studeren zonder natuurkunde? ›

Toelating en inschrijven

Om je in te kunnen schrijven voor de bachelor Biologie, heb je een vwo-diploma in de profielen natuur en gezondheid met natuurkunde of natuur en techniek met biologie nodig.

Welke studie verdien je het meest? ›

Op wo-niveau zijn de best betaalde studies:
 • Tandheelkunde (5.330 euro)
 • International business (3.260 euro)
 • Geneeskunde (3.140 euro)
 • Informatiekunde (2.990 euro)
 • Fiscaal en notarieel recht (2.970 euro)
7 Jun 2022

Welke banen biologie? ›

Voorbeelden van beroepen waar onze afgestudeerden in terecht komen zijn:
 • Onderzoeker. Kies je er voor om na de masteropleiding verder te gaan in het onderzoek, dan volg je eerst een vierjarig promotietraject dat je afrondt met een proefschrift. ...
 • Milieuadviseur. ...
 • Biotechnoloog. ...
 • Aquatisch bioloog. ...
 • Toxicoloog. ...
 • Leraar.

Welke mbo-opleiding verdient het meest? ›

1. Procestechnicus of procesoperator (mbo) Het best betaalde mbo-beroep is dat van procesoperator of procestechnicus. De studie procestechniek kan je op drie niveaus volgen: A, B, of C.

Wat zijn de populairste mbo opleidingen? ›

Meest gekozen opleidingen MBO

Het meest gekozen zijn opleidingen in de sector Economie. Je moet dan denken aan sales opleidingen, marketing opleidingen, management opleidingen en administratie opleidingen en financiële opleidingen.

Kan je mbo-4 in 1 jaar doen? ›

Mbo4-opleidingen. Na vmbo kun je in slechts 2 jaar je mbo4-diploma behalen. De Tio-opleidingen zijn snel en intensief, doordat je veel les en begeleiding krijgt en in de zomer stage loopt. Indien je havo hebt afgerond dan kun je je mbo4-diploma zelfs in 1 jaar behalen.

Wat verdien je als mariene Bioloog? ›

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Oceanoloog

Een Oceanoloog kan rekenen op zo'n €2100,- tot €3900,- bruto per maand bij een fulltime werkaanstelling. Het bedrag hangt onder andere af van de gevolgde opleiding, ervaring en leeftijd van de Oceanoloog.

Hoe lang duurt het om een Bioloog te worden? ›

De bacheloropleiding Biologie duurt drie jaar. Na afronding ervan ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc). Maar van een volledige universitaire studie is pas sprake als je na de bachelor ook een master afrondt. Een masteropleiding in het vakgebied biologie duurt twee jaar.

Wat doet een medisch bioloog? ›

Wat is, wat doet een medisch bioloog? Je bestudeert levende organismen: mensen, dieren en planten. Je voert medische analyses uit en interpreteert ze . Soms delegeer je de analyse aan anderen.

Wat zijn de best betaalde banen in Nederland? ›

Nederland
 • Onderzoekers klinische chemie: 180.000 – 240.000 euro.
 • Piloten: 112.500 – 200.000 euro.
 • Commercieel directeuren: 64.000 – 192.000 euro.
 • Accountants: 27.000 – 162.000 euro.
 • Neurochirurgen: 70.000 – 130.000 euro.
 • Dermatologen: 70.000 – 129.000 euro.
 • Burgemeesters: 40.000 – 124.000 euro.
3 Aug 2022

Wie is de bekendste bioloog? ›

Freek Vonk (1983), hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, is Nederlands meest bekende bioloog en wetenschapper. Afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in de evolutiebiologie van reptielen.

Hoelang moet je studeren voor viroloog? ›

Binnen deze opleiding leert een student over het ontstaan en verloop van ziektes. Binnen deze opleiding wordt ook aandacht besteed aan virussen/virologie. Na deze 3-jarige opleiding kan een student een master gaan volgen. Een student kan kiezen voor een master richting de virologie.

Is de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek moeilijk? ›

Bij laboratoria denken mensen aan professoren die in witte jassen door microscopen turen en ingewikkelde berekeningen doen. Veel mensen denken mede hierdoor dat de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ontzettend moeilijk is. Dat klopt niet helemaal.

Wat verdien je als laborant? ›

gemiddelde salaris van een laborant

Volgens onze salarischecker verdien je als fulltime laborant gemiddeld tussen de 2.233 en 2.342 euro bruto per maand. Gemiddeld verdien je als laborant 2.287 euro per maand op basis van een 40-urige werkweek. Per jaar is dat dus 29.640,- euro bruto!

Welke opleiding heb je nodig om laborant te worden? ›

Professionele bachelor in de Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie. Professionele bachelor in de (Bio)chemie. Master in de Biomedische Wetenschappen. Master in de Biochemie, optie Medische Biochemie.

Wat doe je als Mariene biologie? ›

Mariene biologie is de studie van het leven in zee, van de grootste walvis langs haaien, kreeften, slakken, sponzen en wieren, tot de kleinste bacteriën en virussen. Daarnaast kijken wij ook op verschillende niveau's van volledige ecosystemen tot hoe orka's jagen en hoe de huid van een inktvis van kleur kan veranderen.

Wat betekent mariene? ›

Marien = marien omvat alles wat betrekking heeft op de zee of oceaan, ook wat er in of bij de zee-oceaan voorkomt.

Wat zijn mariene hulpbronnen? ›

De zee levert de mens voedsel, grondstoffen, natuurproducten en vele andere natuurlijke hulpbronnen. Mariene organismen spelen een fundamentele rol in de instandhouding van het leven op aarde.

Kan ik lesgeven zonder lerarenopleiding? ›

Afhankelijk van de functie die u wilt uitoefenen, toont u uw bekwaamheid aan met: Een diploma dat uw vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een lerarenopleiding. Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs.

Wat verdient een 1e graads docent? ›

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Eerstegraads docent

Het salaris van een eerstegraads docent die voor de klas staat in het Voortgezet- of Beroepsonderwijs ligt tussen de €2840 en de €6202 bruto per maand. Dit salaris is afhankelijk van de ervaring en het type onderwijsinstelling waar de eerstegraads docent werkzaam is.

Kan ik lesgeven met mijn diploma? ›

Om les te geven aan een hogeschool moet je geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Minimaal moet je wel een bachelordiploma behaald hebben. Ambten en diploma's zijn niet gekoppeld aan vakken. Elke hogeschool bepaalt zelf welke vakken je mag onderwijzen.

Wat kun je worden met profiel natuur en gezondheid? ›

Mogelijke beroepen voor profiel N&G
 • Natuur.
 • Milieu (milieudeskundige)
 • Onderwijs (leraar)
 • Biologie.
 • Sport.
 • Medisch (arts, tandarts, verpleegkundige, fysiotherapeut)
 • Voeding (levensmiddelentechnoloog)
 • Dieren (dierenarts)
14 Dec 2020

Heb je wiskunde B nodig voor natuurkunde? ›

Op de meeste scholen wordt wiskunde B aangeraden voor natuurkunde. De belangrijkste reden hiervoor is dat je voor natuurkunde hetzelfde soort logisch denken nodig hebt dat je ook bij wiskunde B gebruikt. Degene die goed zijn in wiskunde B hebben vinden natuurkunde (meestal) niet moeilijk.

Wat kun je doen als bioloog? ›

Veel biologen zijn werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker (bij universiteiten, bedrijven, musea of andere instellingen). Daarnaast zijn biologen vaak werkzaam als beleidsmedewerker (bijvoorbeeld op Milieu of Landbouw), leraar biologie, farmacoloog, medisch analist of klinisch chemicus.

Wat is de moeilijkste opleiding? ›

Natuurkunde wordt onbetwist als de moeilijkste opleiding gezien. Elf verenigingen zetten deze bètastudie op 1. Biomedische Wetenschappen, Farmacie en Geneeskunde werden elk één keer als moeilijkste genoemd. Samen met Kunstmatige Intelligentie vormen deze opleidingen de top vijf.

Wat is de makkelijkste studie? ›

Studenten van de masterstudies accounting, econometrie en tandheelkunde zitten gebeiteld. Met deze studies hebben starters op de arbeidsmarkt een zeer goede positie. Zij komen het makkelijkst aan een vaste baan en beginnen met het hoogste jaarinkomen en uurloon.

Wat is een goed betaalde baan zonder diploma? ›

Dit zijn de bestbetaalde banen zonder diploma
 • Softwareprogrammeur. De digitalisering van de wereld om ons heen blijft in een razend tempo doorgaan. ...
 • Luchtverkeersleider. ...
 • Liftmonteur. ...
 • Financieel adviseur. ...
 • Glazenwasser. ...
 • Cv-monteur.

Hoe lang duurt de studie Psychobiologie? ›

Wat kun je worden als je bent afgestudeerd?
DiplomaBSc Psychobiologie
Studielast180 EC, 36 maanden
VoertaalNederlands
StartSeptember
CROHO-code50014
3 more rows

Waarom kiezen voor biologie? ›

In de biologie bestudeer je planten, dieren en mensen. Daar komen ook vaak techniek en scheikunde bij kijken. Je moet bijvoorbeeld weten hoe een microscoop werkt of een landbouwmachine. Of je moet kunnen uitzoeken hoe de bodem van een bepaald gebied is samengesteld of uit welke stoffen een medicijn bestaat.

Kan je met mbo rijk worden? ›

Waarom heb je een eigenlijk een opleiding nodig? Een opleiding heb je niet nodig om rijk te worden. Iemand met een MBO opleiding en een jaarsalaris van 35.000 euro per jaar kan rijker zijn dan een advocaat die 200.000 euro per jaar verdient.

Welke mbo opleiding meeste kans op werk? ›

Mbo opleidingen met de grootste baankans vind je in de: Techniek. En dan nu de nummer 1 opleiding waarmee jij een grote kans hebt om een baan te scoren. Met alle innovaties en machines die toenemen, is er ook technische kennis nodig.

Wat is een gemiddeld mbo salaris? ›

Wat verdient een mbo starter gemiddeld? Het startsalaris van een mbo'er ligt gemiddeld tussen de €1.500 en €1.800 bruto per maand. Op mbo-niveau verschilt het salaris niet veel per sector.

Wat is de best betaalde baan in de zorg? ›

Volgens Loonwijzer.nl zijn medisch specialisten en huisartsen de best betaalde zorgmedewerkers. Het CBS zet daarnaast tandartsen en orthodontisten in de top 10 van best betaalde banen in 2021. Niet alleen medische beroepen verdienen veel in de zorg. Ook als manager of bestuurder krijg je een hoog salaris.

Wat verdien je met een mbo 4 diploma? ›

Heb je een mbo-4 opleiding afgerond dan ligt het startsalaris tussen de €1.500,00 en €1.800,00 per maand. Ben je afgestudeerd in ICT of techniek dan ligt het startsalaris net wat hoger, rond de € 2.000,00 per maand. Na mbo-3 kun je rekenen op een startsalaris van ongeveer € 1.474,00 per maand.

Is mavo gelijk aan mbo-4? ›

MBO4 is de vierjarige Middelbare Beroeps Opleiding met een groot aantal specialisaties voor de verschillende beroepen. Mavo heb je nodig om toegelaten te worden op een MBO-opleiding. Mavo is dus een VOOR-opleiding voor MBO. Na het basisonderwijs heb je dus in totaal 8 jaar nodig voor een MBO-4 diploma.

Wat is het verschil tussen niveau 3 en 4? ›

Niveau 3: vakopleiding, duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur. Niveau 4: middenkaderopleiding, duurt 3 tot maximaal 4 jaar.

Welk niveau is kort mbo? ›

MBO niveau 3: al in 9 of 18 maanden een diploma. MBO niveau 4: al in 18 maanden een diploma.

Hoeveel verdient een Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek? ›

Na je studie start je tussen de 2206 euro en 2918 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 3379 euro tot 4865 euro bruto. In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Waar kan je mariene biologie studeren? ›

Nederland:
 • Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Wageningen Universiteit.
 • Universiteit Utrecht.
 • Universiteit Leiden.
 • Rijksuniversiteit Groningen.
 • Universiteit van Amsterdam.
 • Vrije Universiteit (Amsterdam)
28 Aug 2019

Hoe wordt je docent biologie? ›

Welke opleiding je nodig hebt om docent biologie te worden, hangt af van of je eerstegraads of tweedegraads docent wilt worden. Een opleiding tot tweedegraads docent biologie volg je aan een hogeschool. Deze opleiding duurt vier jaar wanneer je hem in voltijd volgt.

Wat doe je als ecoloog? ›

Een Ecoloog onderzoekt verbanden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied. Het doel is om harmonie te creëren tussen deze verschillende elementen en een plan op te zetten voor het waarborgen of aanpassen van leven in het gebied.

Wat is de best betaalde HBO opleiding? ›

De studies die tot de best betaalde banen leiden (gebaseerd op gegevens van het UWV) zijn op hbo-niveau:
 • Voertuigentechniek (2.490 euro)
 • Werktuigbouw/engineering (2.495 euro)
 • Elektrotechniek (2.445 euro)
 • Technische bedrijfskunde (2.445 euro)
 • Informatica (2.410 euro)
7 Jun 2022

Is de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek moeilijk? ›

Bij laboratoria denken mensen aan professoren die in witte jassen door microscopen turen en ingewikkelde berekeningen doen. Veel mensen denken mede hierdoor dat de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ontzettend moeilijk is. Dat klopt niet helemaal.

Wat zijn de best betaalde banen in Nederland? ›

Nederland
 • Onderzoekers klinische chemie: 180.000 – 240.000 euro.
 • Piloten: 112.500 – 200.000 euro.
 • Commercieel directeuren: 64.000 – 192.000 euro.
 • Accountants: 27.000 – 162.000 euro.
 • Neurochirurgen: 70.000 – 130.000 euro.
 • Dermatologen: 70.000 – 129.000 euro.
 • Burgemeesters: 40.000 – 124.000 euro.
3 Aug 2022

Wat doe je als Mariene biologie? ›

Mariene biologie is de studie van het leven in zee, van de grootste walvis langs haaien, kreeften, slakken, sponzen en wieren, tot de kleinste bacteriën en virussen. Daarnaast kijken wij ook op verschillende niveau's van volledige ecosystemen tot hoe orka's jagen en hoe de huid van een inktvis van kleur kan veranderen.

Wat betekent mariene? ›

Marien = marien omvat alles wat betrekking heeft op de zee of oceaan, ook wat er in of bij de zee-oceaan voorkomt.

Wat zijn mariene hulpbronnen? ›

De zee levert de mens voedsel, grondstoffen, natuurproducten en vele andere natuurlijke hulpbronnen. Mariene organismen spelen een fundamentele rol in de instandhouding van het leven op aarde.

Kan ik lesgeven zonder lerarenopleiding? ›

Afhankelijk van de functie die u wilt uitoefenen, toont u uw bekwaamheid aan met: Een diploma dat uw vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een lerarenopleiding. Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs.

Wat verdient een 1e graads docent? ›

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Eerstegraads docent

Het salaris van een eerstegraads docent die voor de klas staat in het Voortgezet- of Beroepsonderwijs ligt tussen de €2840 en de €6202 bruto per maand. Dit salaris is afhankelijk van de ervaring en het type onderwijsinstelling waar de eerstegraads docent werkzaam is.

Kan ik lesgeven met mijn diploma? ›

Om les te geven aan een hogeschool moet je geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Minimaal moet je wel een bachelordiploma behaald hebben. Ambten en diploma's zijn niet gekoppeld aan vakken. Elke hogeschool bepaalt zelf welke vakken je mag onderwijzen.

Wat moet je doen om boswachter te worden? ›

Hoe word je een Boswachter? Een studie die is aan te raden als je Boswachter wilt worden is Bosbouw of een (andere) studie waarin natuur en ecologie centraal staan. Een mogelijkheid op HBO niveau is de studie Bos- en Natuurbeheer met majors in onder andere Bosbouw en Natuur- en Landschapstechniek.

Wat verdient een junior Ecoloog? ›

Het gemiddelde loon binnen de Onderzoek & Wetenschap ligt op € 3.834 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 600 en het maximale loon is € 12.500 bruto per maand.

Wat is toegepaste ecologie? ›

In de specialisatie Toegepaste ecologie verdiep je je kennis over de ecologie. Je bestudeert de relaties tussen bodem, water en vegetatie. Je leert welke maatregelen je kunt nemen om de beste omstandigheden voor de natuur te creëren.

Videos

1. Aeres MBO Ede - Toegepaste biologie
(Aeres VMBO Aeres MBO)
2. Aeres mbo Emmeloord, opleiding Toegepaste Biologie
(Aeres Emmeloord)
3. Opleiding Toegepaste Biologie - Venlo - HAS Hogeschool
(HAS green academy)
4. Toegepaste Biologie | Bachelor | Aeres Hogeschool Almere
(Aeres Hogeschool)
5. Aeres Hogeschool Almere | Informatief | Studie Toegepaste Biologie
(Aeres Hogeschool)
6. Studenten over de opleiding Toegepaste Biologie
(HAS green academy)

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 12/04/2022

Views: 5893

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.