(PDF) Variante Bac Fizica Mecanica - DOKUMEN.TIPS (2023)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 1 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 001

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Nota iile fiind celefolosite n manualele de fizic , rela ia corect este: a. Ff = N d.Ff = N b. Ff = N / c. Ff = N 2 (2p) 2. Unitatea de m sur a puteriimecanice n SI poate fi scris n forma: a. kg m 2 s 1 b. kg m 2 s 3c. kg m s 3 d. kg m 2 s (5p) 3. Simbolurile m rimilor fizice fiindcele utilizate n manualele de fizic , expresia matematic a teoremeivaria iei energiei cinetice a punctului material este: a. E c =Ltotal b. E c = Ltotal c. E c = Ltotal d. E c = Ltotal (3p) 4. Uncorp de mas m se deplaseaz cu vitez constant pe o suprafa orizontalcu frecare, sub ac iunea G unei for e F , orientat sub un unghi fade orizontal , ca n figur . Coeficientul de frecare la alunecareare expresia: a. = F cos mg F sin

F sin mg + F cos c. = F sin mg F cos d. = F cos mg + F sin

b. =

(2p) rezultant constantF , pe direc ia i n sensul

5. Asupra unui corp de masa m = 0,3 kg ac ioneaz o for

vitezei ini iale. ntr-un interval de timp t = 2s , varia iavitezei corpului este v = 6m/s . Valoarea for ei F este: a. 0,3 Nb. 0,6 N c. 0,9 N d. 1,2 N (3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 001

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = 200g i m2 = 100 g sunt legate printr-un fir inextensibil i de masneglijabil , ca n figura al turat . Deplasarea pe planul orizontalse face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind =0,2 . Ini ial sistemul se afl n repaus. a. Determina i accelera iasistemului. b. Calcula i valoarea for ei de tensiune din fir. c.Calcula i intervalul de timp necesar corpului m1 pentru a atingeviteza v = 4 m/s . d. Determina i valoarea unei for e orizontalecare, aplicat corpului de mas m1 , produce micarea sistemului decorpuri cu vitez constant , corpul de mas m1 deplasndu-se sprestnga.

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 001

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : O locomotiv cu puterea P = 480 kWtracteaz pe o cale ferat orizontal o garnitur de vagoane. Masatotal a trenului este m = 400 t For a de rezisten ntmpinat lanaintare reprezint o frac iune f = 0,015 din greutate. a. Calcula iviteza maxim pe care o poate atinge garnitura de vagoane. b.Calcula i valoare energiei cinetice a trenului n momentul n careviteza sa este maxim . c. Dup atingerea vitezei maxime, for a detrac iune nceteaz s mai ac ioneze asupra garniturii. Calcula ilucrul mecanic efectuat de for a de rezisten n timpul opririitrenului. d. Calcula i distanta parcurs de garnitura de vagoane dela ncetarea ac iunii for ei de trac iune pn la oprireatrenului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 2 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 002

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile mrimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , formulade defini ie a puterii mecanice este: a. Fd b. L / t c. L t d. mgh(2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate nmanualele de fizic , formula de calcul a constantei elastice a unuifir elastic este: b. k = S / EA 0 c. k = SE / A 0 d. k = E / SA 0(3p) a. k = SEA 0 3. tiind c simbolurile m rimilor fizice i aleunit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,unitatea de m sur n sistemul interna ional a m rimii fiziceexprimate prin produsul m v poate fi scris sub forma: b. N s c. Kgm/s 2 d. J (5p) a. N m 4. Considera i trei corpuri care se mic f rfrec ri, pe o suprafa orizontal , ca n figura al turat . Unghiul pecare l face for a care ac ioneaz asupra corpului 3 cu orizontalaeste = 60D . Rela iile ntre accelera iile corpurilor sunt: a. a1> a3 > a2 b. a1 > a2 > a3 c. a3 > a1 > a2 d. a2> a1 > a3 (3p) 5. De cap tul liber al unui resort vertical,ini ial nedeformat, de constant elastic k = 200 N/m , se suspend uncorp de mas m = 300 g . Valoarea, n modul, a lucrului mecanicefectuat de for a elastic pn la atingerea echilibrului mecaniceste: a. 450,0 mJ b. 225,0 mJ c. 45,0 mJ d. 22,5 mJ (2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 002

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un scripete ideal este montat pemuchia format de dou plane nclinate fixe, ce formeaz cu orizontalaunghiurile = 30 i respectiv = 45. Peste scripete este trecut un firinextensibil, de mas neglijabil , ac ionat la capete de corpurilecu mase m1 = m 2 = 1kg . De o parte i de alta a scripetelui, firuleste paralel cu planele nclinate respective. Determina i: G G a. mrimile componentelor Gp , Gn ale greut ii corpului de mas m1 pedirec ia paralel cu planul nclinat de unghi , respectiv normal lasuprafa a acestuia; b. accelera ia sistemului, dac micarea se facef r frecare; c. accelera ia sistemului, dac micarea se face cufrecare, coeficien ii de frecare fiind 1 = 2 = 0,1 ; d. valoareamasei suplimentare care trebuie ad ugat la unul dintre corpuri,astfel nct sistemul s r mn n echilibru, n absen a frec rii.Proba E,F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 002Rezolva i urm toarea problem : Uncorp de mas m = 4 kg , este aezat la o distan A = 1,1m de cap tulliber al unei platforme orizontale fixe, aflat la n l imea h = 1,2m fa de sol. Corpul primete viteza ini ial orizontal v 0 = 6 m/s ,orientat c tre cap tul liber al platformei, ca n figura al turat .Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i platform este =0,5 . Determina i: a. energia cinetic a corpului n momentul iniial; b. viteza corpului n momentul n care se afl la cap tul liberal platformei; c. energia mecanic total a corpului n condi iile dela punctul b. (se consider gravita ional nul la nivelul solului);d. viteza corpului n momentul n care acesta atinge suprafa asolului.

(15 puncte)

energia poten ial

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 3 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 003

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Un tren coboar pe o caleferat erpuit i nclinat , men innd o vitez constant . n aceast situaie: a. energia total va crete; b. energia total va r mne constant ;c. energia cinetic va crete; d. energia poten ial va sc dea. (2p)2. Unitatea de m sur din S.I. a m rimii fizice egale cu produsuldintre energie i timp este aceeai cu unitatea de m sur a produsuluidintre m rimile fizice: a. putere, mas i vitez ; b. putere i vitez; c. deplasare, mas i vitez ; d. lucru mecanic i vitez (3p) 3. nfigura al turat este reprezentat grafic energia poten ial gravitaional Epot (exprimat n joule) a corpurilor A, B, C i D n func ie den l imea h (exprimat n metri) fa de nivelul de referin . Punnd petalerul din stnga al unei balan e cu bra e egale corpurile A i C,iar pe talerul din dreapta corpurile B i D, balan a va fi nechilibru dac vom ad uga: a. 2 kg pe talerul din stnga; b. 20 kg petalerul din stnga; c. 2 kg pe talerul din dreapta; d. 20 kg petalerul din dreapta. (5p) 4. Energia cinetic pe unitatea de mas aunui punct material este 2 J/kg; viteza acestuia are valoarea: a. 1m/s; b. 2 m/s; c 4 m/s.; d. 8 m/s. (3p) 5. La ridicarea unei l zipe un plan nclinat fa de planul orizontal cu unghiul (pentru caresin = 0,6), randamentul este 75%. Coeficientul de frecare arevaloarea: a. 0,20; b. 0,25; c. 0,40; d. 0,44. (2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 003Rezolva i urm toarea problem : O ladcu masa total m = 2500 kg este urcat uniform la n l imea h = 3 m peun plan nclinat aspru lung de 5 m, cu ajutorul a dou cabluri: unulmen inut mereu paralel cu planul nclinat i altul men inut mereuvertical. Tensiunile n cabluri au valorile: T1 = 16 kN, respectivT2 = 5 kN. Pe desenul al turat sunt figurate: greutatea l zii, reaciunea normal a planului i tensiunile din cabluri. Apoi, lada estegolit de con inut (a c rui mas este 2400 kg) i este l sat s aluneceliber pe planul nclinat. G G a. n cazul ridic rii l zii, completa idesenul, reprezentnd componentele Gp , Gn

(15 puncte)G G T2 T1G N

3mG G

5m

ale greut ii pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectivnormal la suprafa a G acestuia i for a de frecare F . G G G b.Calcula i m rimile componentelor Gp , Gn i for ei de frecare F laurcarea l zii pe plan.f f

c. Determina i valoarea coeficientului de frecare la alunecaredintre lad i suprafa a planului nclinat. Proba E, F: i acceleraiala Fizic coboar liber lada goal pe planul nclinat, n situa ia ncare coeficientul de A.1 A. Mecanic d. Calcula Prob scris cu carefrecare la alunecare are valoarea = 0,25 .Ministerul Educa iei,Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluaren nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 003

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un camion cu masa m = 10 tonepleac din repaus i se deplaseaz cu viteza constant v0 = 45 km/h peun drum dintr-o regiune deluroas ; n graficul al turat estereprezentat varia ia energiei poten iale a sistemului format dincamion i P mnt, Ep (exprimat n megajoule) n func ie de durata micrii (exprimat n minute), n intervalul [0; 0,8 min]. a. Preciza iintervalele de timp n care drumul este orizontal. b. Determina idiferen a de nivel dintre punctul din care a plecat camionul ipunctul din care acesta ncepe s coboare. c. Reprezenta i graficenergia poten ial Ep a camionului, exprimat n megajoule, n func iede distan a parcurs d, exprimat n hectometri. d. Calcula i varia iaenergiei poten iale a camionului din momentul plec rii i pn nmomentul n care se afl la 375 m de punctul de pornire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 4 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 004

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. G F 1. Unitatea de m sur nS.I. pentru m rimea fizic exprimat prin raportul este: m 2 m m m md. kg 2 a. kg 2 c. (2p) b. 2 s s s s 2. Dou bare de dimensiuniidentice, dar din materiale diferite, sunt ac ionate axial deaceeai for . Dac A 1 E raportul alungirilor produse de for e este =3 , raportul 1 al modulelor de elasticitate pentru cele dou A 2 E2materiale este: 1 1 c. 9 d. (3p) a. 3 b. 3 9 3. Un mobil aflat nmicare rectilinie uniform , parcurge jum tate din drumul s u cuviteza v1, iar restul drumului cu viteza v 2 . Viteza medie amobilului este: a.2v1v 2 v 2 + v1

b.

v1v 2 2

c.

v1 + v 2 2

d.

v1 v 2 2

(5p)

4. Un corp este lansat vertical n sus, cu viteza ini ial v 0 , ncmpul gravita ional terestru, de la nivelul la care energia potenial este nul . n absen a frec rilor, n l imea h la care energia sacinetic este jum tate din energia sa poten ial va fi: v2 v2 v2 v2a. 0 b. 0 c. 0 d. 0 (3p) g 2g 3g 4g 5. Un corp de mas m sedeplaseaz pe o suprafa orizontal , pe o distan d = 2m , sub aciunea unei for e constante F = 6N , a c rei direc ie face un unghi= 30 cu direc ia de deplasare. Lucrul mecanic efectuat de for a Feste: 3 ( 3,86 ) J a. 12 3 ( 20,76 ) J b. 6 3 ( 10,38 ) J c. 6,12 Jd. 3 (2p) 2

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 004Rezolva i urm toarea problem : Doucorpuri, de mase m1 = 1kg i m 2 = 2kg sunt suspendate prinintermediul unui fir inextensibil, de greutate neglijabil , trecutpeste un scripete ideal fix, ca n figura al turat . a. Reprezenta itoate for ele care ac ioneaz asupra celor dou corpuri. b. Determinai accelera ia sistemului. c. Calcula i valoarea for ei de tensiunedin fir. d. Se dezleag corpul de mas m 2 i n locul s u se trage njos cu o for egal cu greutatea sa. Calcula i noua valoare aaccelera iei corpului de mas m1 .

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 004Rezolva i urm toarea problem : Uncorp de mas m = 0,25 kg , aflat ini ial n repaus n vrful A al unuiplan nclinat care formeaz unghiul = 30 0 cu orizontala, alunecliber de-a lungul suprafe ei planului, ca n figura al turat . Secunoate n l imea planului nclinat h = 0,5m i valoareacoeficientului de frecare

(15 puncte)

1 . la alunecare = 0,28 2 3 a. Calcula i energia mecanic total acorpului atunci cnd acesta se afl n punctul A. Energia poten ialgravita ional se consider nul n punctul B. b. Calcula i valoarealucrului mecanic efectuat de for a de frecare la deplasareacorpului pe distan a AB. c. Determina i energia cinetic a corpuluila baza planului nclinat. d. Calcula i viteza corpului la bazaplanului nclinat (n punctul B).

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 5 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 005

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile mrimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate nmanualele de fizic , unitatea de m sur n S.I. a m rimii exprimateprin produsul g este: a. m/s b. N c. m/s 2 d. J (2p) 2. Asupra unuicorp cu masa m = 100 g ac ioneaz o for rezultant F = 2 N . Acceleraia imprimat acestuia are valoarea: a. 5 m/s 2 b. 10 m/s 2 c. 15 m/s2 d. 20 m/s 2 (3p) 3. La alergarea de vitez , un elev avnd masa m =60 kg parcurge uniform o distan Energia cinetic a acestuia este: a.150 J b. 250 J c. 750 J d. 950 J de 20 m n 4 s . (5p)

(Video) Web Development - Computer Science for Business Leaders 2016

4. Un nur moale de lungime A i mas m trebuie urcat complet pe unplan nclinat cu unghiul fa de orizontal , ca n figura al turat .Frecarea fiind neglijabil , lucrul mecanic minim necesar este: mgAmgA a. mgA cos b. mgA sin (2p) d. c. cos sin 2 2 5. Un corp de masm, suspendat de un fir elastic avnd modulul de elasticitate E iaria sec iunii transversale S , produce firului, la echilibru, oalungire A . Lungimea firului nedeformat este dat de expresia: mgES ESA ESm d. (3p) b. c. a. mgA mg ESA gA

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 005Rezolva i urm toarea problem : Uncorp de mas m = 2 kg se deplaseaz rectiliniu pe un plan orizontalsub ac iunea unei for e F = 10 N paralel cu planul. Viteza corpuluivariaz n timp conform graficului din figura al turat . a. Determinai accelera ia corpului. b. Reprezenta i for ele ce se exercitasupra corpului. c. Determina i valoarea coeficientului de frecarela alunecare. d. Determina i valoarea pe care ar trebui s o aibcoeficientul de frecare la alunecare ncepnd din momentul t 1 = 5 s, cnd ac iunea for ei F nceteaz , tiind c dup alte dou secunde, lamomentul t 2 = 7 s , corpul se oprete.

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 005

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg alunec ,pornind din repaus, pe un plan nclinat fix care formeaz unghiul =30 cu orizontala, dup care i continu micarea pe un plan orizontal.Pe planul nclinat micarea se face f r frecare, iar pe planulorizontal cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind =0,25 . Viteza corpului la baza planului nclinat este v = 25m .Calcula i: s a. energia cinetic a corpului la baza planuluinclinat; b. n l imea la care se afl punctul de pe planul nclinatdin care ncepe micarea corpului, m surat fa a de planul orizontal;c. valoarea maxim a energiei poten iale gravita ionale, considerndc energia poten ial este nul la nivelul planului orizontal; d.distan a parcurs de corp pe planul orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 6 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 006

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur n S.I.pentru puterea mecanic este: a. N m s b. kg m s 2 c. kWh d. W (2p)2. Un avion a parcurs distan a d = 720 km dintre dou aeroporturi ntimpul t = 1h . Viteza medie a acestuia a fost: km m m m b. v = 20c. v = 200 d. v = 720 a. v = 20 (5p) s s s h 3. Un corp cade libern cmpul gravita ional al P mntului, pornind din repaus de la n limea h fa de sol. Viteza acestuia la impactul cu solul areexpresia: a. v = g h b. v = 2 g h c. v = 2 g h d. v = g h (3p) 4.Un sistem de corpuri cu masele m , respectiv 4m , legate ntre elecu un fir inextensibil i de mas G neglijabil , se deplaseaz pe osuprafa orizontal sub ac iunea unei for e F , care ac ioneaz pedirec ie F . n aceast situa ie se poate orizontal asupra unuiadintre corpuri. Accelera ia sistemului este a < 5m afirma cucertitudine c : a. for a se exercit asupra corpului cu masa m b.for a se exercit asupra corpului cu masa 4m c. ntre corpuri isuprafa a orizontal exist frecare d. ntre corpuri i suprafa aorizontal nu exist frecare (2p) 5. O telecabin cu masa m = 3000 kgeste ridicat pe diferen a de nivel de h = 1500 m fa de locul deplecare. Lucrul mecanic efectuat de greutate are valoarea: a. 450MJ b. 45 MJ c. 4,5 MJ d. 0,45 MJ (3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 006Rezolva i urm toarea problem : Uncorp A de greutate G A = 3N , este men inut n echilibru pe un plannclinat cu ajutorul unui alt corp B ataat prin intermediul unui firinextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal,ca n figura al turat . Unghiul de nclinare al planului este = 300 .Considera i frec rile neglijabile. a. Reprezenta i toate for elecare se exercit asupra corpurilor A i B din sistem. b. Determina imasa mB a corpului B . c. Determina i valoarea for ei cu carescripetele apas asupra axului. d. Calcula i accelera ia cu carecoboar corpul A pe planul nclinat, dac firul este t iat.

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 006Rezolva i urm toarea problem : Unpunct material de mas m = 2 kg se afl n repaus n originea axei Ox,orientate n lungul unui plan orizontal f r frec ri. Asuprapunctului material ac ioneaz , pe direc ia axei Ox, o for orizontalvariabil conform graficului al turat. Determina i: a. accelera iaimprimat corpului n timpul deplas rii ntre punctele de coordonate x1 = 4m i x2 = 8m ; b. lucrul mecanic efectuat de for a F pe primii10 m ; c. viteza punctului material n punctul de coordonat x 1 = 4m ; d. intervalul de timp necesar deplas rii corpului din punctulde coordonat coordonat x 2 = 8 m .

(15 puncte)

x 1 = 4 m n punctul de

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 7 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 007

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Dac n timpul mic rii unuicorp vectorul vitez are direc ia i sensul vectorului accelera ie,atunci: a. viteza este constant ; b. viteza crete; c. viteza scade;d. traiectoria este curbat . (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilorfizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele defizic , unitatea de m sur a m rimii mg este: b. m/s c. m/s 2 d. kgm/s (3p) a. kg m/s 2 3. Trei corpuri A, B i C , de mase egale, suntridicate de la nivelul solului la aceeai n l ime: corpul A pe undrum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe unsemicerc. ntre energiile poten iale finale ale corpurilor n raportcu nivelul solului exist rela ia: a. E A > E B > E C b. E A< E B < E C c. E A = E B = E C d. E A > E B = E C (5p) 4.Un sistem mecanic este alc tuit din dou corpuri de mase m1 i m 2 ,legate printr-un resort elastic de mas neglijabil . Sistemul esteaezat pe o mas orizontal f r frec ri. Resortul este alungit, prinndep rtarea corpurilor unul de altul. Dup ce sistemul este l satliber, raportul modulelor accelera iilor corpurilor este: a m a 2m2 a a a m a. 1 = 1 c. 1 = 1 b. 1 = d. 1 = 2 (2p) a2 m1 a2 m2 a2 2m2 a2 m1 5. Un corp este ridicat cu vitez constant de-a lungul unuiplan nclinat care formeaz cu orizontala unghiul , pentru care tg =1,8 . Randamentul planului nclinat are valoarea = 80% .Coeficientul de frecare dintre corp i plan este: a. 0,45 b. 0,50 c.0,60 d. 0,75 (3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 007

(15 puncte

Rezolva i urm toarea problem Un corp cu masa m = 100 kg sedeplaseaz pe un plan orizontal fiind tras de dou for e concurenteF1 = 150 N i F2 prin intermediul unui fir inextensibil de masneglijabil . Cele dou for e sunt orientate n plan vertical iformeaz ntre ele un unghi de 90 , ca n figura al turat . Rezultantacelor dou for e este paralel cu planul orizontal. Sub ac iuneaacestor for e i a for ei de frecare ( = 0,2 ), corpul are o micareuniform accelerat cu accelera ia a = 1 m/s 2 . Determina i: a.valoarea for ei de reac iune normal cu care planul orizontal acioneaz asupra corpului; G G b. modulul rezultantei for elor F1 i F2; G G c. unghiurile 1 i 2 formate de for ele F1 i respectiv F2 cuorizontala. G G d. La un moment dat ac iunea for elor F1 i F2nceteaz iar corpul i continu micarea pe planul orizontal. Determinai noua valoare a accelera iei corpului.Proba E, F: Prob scris laFizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 007

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un autoturism avnd masa m = 800kg se deplaseaz cu viteza constant v 1 = 54km/h pe o osea orizontal, dezvoltnd o putere P = 15kW . La un moment dat motorul se opretei autoturismul i continu deplasarea cu motorul oprit, f r a frna.Presupune i c for ele de rezisten la naintare sunt constante.Determina i: a. rezultanta for elor care ac ioneaz asupraautoturismului nainte de oprirea motorului; b. lucrul mecanicefectuat de for ele de rezisten la naintare din momentul opririimotorului pn la oprirea autoturismului; c. distan a parcurs dinmomentul opririi motorului pn la oprirea autoturismului; d.intervalul de timp n care autoturismul se oprete.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 8 - mecanica

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. A. MECANIC Se consider accelera iagravita ional g = 10m/s 2 . SUBIECTUL I Varianta 008 (15 puncte)Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. g , exprimat n unit i din S.I.are valoarea: 1. Densitatea 10 cm 3 kg kg kg kg a. 10 4 3 b. 1000 3c. 100 3 d. 10 3 (3p) m m m m 2. tiind c simbolurile m rimilorfizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele defizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin raportulF/m este: m m m m a. b. kg c. 2 d. kg 2 (2p) s s s s 3. tiind cnota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresiamatematic a legii lui Hooke este: SEA 0 F A A F F a. F = (5p) =E d.=E b. = SEA 0 c. A S A0 A0 A S 4. Un corp este aruncat vertical nsus, de pe sol, cu viteza ini ial

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

v 0 = 10

m . n absen a frec rii cu aerul, s

1 din energia sa poten ial m surat fa de nivelul solului este: 4a. 8 m b. 10 m c. 5 m d. 4 m (2p) 5. O macara cu puterea P = 20kWeste folosit pentru ridicarea, cu vitez constant , a unui cub dinbeton cu masa m = 4 t pe o n l ime h = 20m . Timpul necesar efecturii acestei opera ii este: a. 4s b. 20s c. 40s d. 60s (3p)

n l imea la care energia cinetic reprezint

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 008

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan orizontal cu frecare,se afl un corp de mas m = 1kg . Se modific nclinarea planului i seconstat c atunci cnd planul face cu orizontala unghiul = 30 ,corpul alunec uniform spre baza planului. a. Reprezenta i pe undesen toate for ele care actioneaz asupra corpului aflat pe planulnclinat. b. Calcula i coeficientul de frecare Ia alunecare pe plan,considerndu-l constant de-a lungul planului. c. Se aduce din nouplanul n pozi ie orizontal i asupra corpului ncepe s ac ioneze ofor F = 15 N , sub un unghi fa de orizontal . Calcula i valoareaminim a sinusului unghiului pentru care corpul nu mai apas pe plan.d. n condi iile n care corpul este tractat de o for F = 10 N careac ioneaz sub un unghi = 300 deasupra orizontalei, calcula iaccelera ia corpului la deplasarea pe planul orizontal.

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 008

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg , aflatini ial n repaus, alunec de la n l imea h = 1m pe un plan nclinatcare formeaz unghiul = 300 cu orizontala, dup care corpul i continumicarea pe un drum orizontal. Trecerea pe por iunea orizontal seface lin, f r modificarea modulului vitezei. Coeficientul defrecare este 1 , att pe planul nclinat ct i pe por iunea orizontal. Determina i: = 0,29 2 3 a. energia cinetic a corpului la bazaplanului nclinat; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare petot parcursul mic rii, pn la oprirea pe planul orizontal; c. distana parcurs de corp pe planul orizontal; d. viteza pe care ar fiavut-o corpul la baza planului nclinat, n absen a frec rii.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 9 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 009

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Puterea de 72kJ/h exprimatn func ie de unit i ale m rimilor fizice fundamentale corespundevalorii: a. 20 W b. 120 J/s c. 20 kg m s 3 d. 120 kg m 2 s 3 (2p)2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sursunt cele utilizate n manualele de fizic , F unitatea de m sur a mrimii fizice exprimate prin raportul este :

a. N/m b. m 2 c. N/m 2 d. Kg m 2 /s 2 (5p) 3. Asupra unui corpde mas m , situat pe un plan nclinat care formeaz un unghi cuorizontala, G ac ioneaz o for F , paralel cu planul nclinat. Corpulurc deplasndu-se pe distan a d. Formula de calcul G a lucruluimecanic efectuat de for a F este: a. Fd b. Fd cos c. Fd sin d. (Fmg sin )d (3p) 4. Un tren parcurge jum tate din drumul s u cuviteza de 72 km/h , iar cealalt jum tate a drumului cu viteza de 30m/s . Viteza medie a trenului pe ntreaga distan este: a. 24 m/s b.25 m/s c. 51m/s d. 102 m/s (2p) 5. O persoan se afl ntr-un liftcare coboar cu accelera ia constant a = 2 m/s 2 orientat mic rii.Raportul dintre greutatea persoanei i for a cu care ea apas pepodeaua liftului este: a. 1 b. 1,25 c. 150 , d. 1,75

n sensul(3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 009

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 10 kg , estemen inut n echilibru pe un plan nclinat cu ajutorul unei for e F =50 N , paralel cu planul nclinat, care ac ioneaz ca n figura alturat . a. Considernd frec rile neglijabile, determina i unghiulformat de plan cu orizontala. b. Reprezenta i toate for ele care seexercit asupra corpului pentru situa ia n care corpul alunec liberpe G plan (se elimin for a F ) iar frec rile nu se neglijeaz . c.Scrie i expresia modulului for ei de frecare n situa ia descris lapunctul b., n func ie de ,m , i g . G d. Determina i valoarea forei F care determin urcarea accelerat a corpului pe plan cu acceleraia a = 2,5 m/s 2 , dac unghiul planului este = 30 i coeficientul defrecare la alunecare are valoarea

= 0,29

Proba E, F: Prob scris la Fizic

3 6

.

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 009Rezolva i urm toarea problem : Uncorp se deplaseaz pe o suprafa

(15 puncte)

orizontal , f r frecare, cu viteza v 0 = 36km/h . Asupraacestuia G G ncepe s ac ioneze, pe aceeai direc ie cu viteza v 0 ,o for F de valoare F = 20N . G G a. For a F are acelai sens cuviteza v 0 . Determina i masa corpului dac , dup parcurgerea distanei G d = 20m din momentul aplic rii for ei F , energia cinetic acorpului devine E c = 0,8kJ . G b. Calcula i puterea mediedezvoltat de for a F pe distan a d , n situa ia de la punctul a. GG c. For a F este orientat n sens opus vitezei v 0 . Considerndmasa corpului m = 8kg , determina i distan a G parcurs de corp pnla oprire, din momentul aplic rii for ei F asupra corpului care sedeplasa cu v 0 = 36km/h . d. Determina i n l imea maxim la careajunge corpul dat dac este lansat cu viteza v 0 de la baza unuiplan nclinat rugos, n lungul acestuia (pe direc ia de pant maxim ),tiind c unghiul de nclinare al planului este = 45 iar coeficientulde frecare la alunecare dintre corp i plan are valoarea = 0,2 .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 10 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 010

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Despre vectorul vitezinstantanee se poate afirma c : a. este perpendicular petraiectorie la fiecare moment de timp; b. are ntotdeauna direc iavectorului vitez medie; c. este tangent la traiectorie la fiecaremoment de timp; d. nu exist nicio regul cu privire la orientarea nspa iu. (2p) 2. innd seama c nota iile sunt cele utilizate nmanualele de fizic , unitatea de m sur a puterii mecanice poate fiscris n forma: a. kg m 2 s b. kg m 2 s 3 c. kg m s 2 d. kg m s 1 .(5p) 3. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de msur sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia corectpentru coeficientul de frecare este: G G Ff N N F a. = G b. = d. =f c. = G (3p) Ff N Ff N 4. Un corp cade liber pe vertical de la n limea H fa gravita ional este nul la nivelul solului. n absen a frecrilor, la o n l ime h = va reprezenta o frac iune din energiamecanic ini ial egal cu: a. 12,5% b. 25% c. 50% de sol. Consider mc energia poten ial H , energia cinetic a corpului 4 (3p)

d. 75% G 5. Asupra unui corp de mas m, aflat n contact cu unperete vertical, ac ioneaz o for F care formeaz cu verticalaunghiul = 60 , ca n figura al turat . Corpul urc de-a lungulperetelui cu vitez constant . Cunoscnd valoarea coeficientului defrecare la alunecare G 1 , modulul for ei F are expresia: dintrecorp i perete, = 0,29 2 3 mg 4 3 a. F = c. F = mg b. F = mg d. F =4mg 3 3 2

(2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 010

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un sistem format din dou corpuride mase m1 = 2kg i m 2 = 0,5kg , legate printr-un fir inextensibili de mas neglijabil , se poate deplasa cu frecare sub ac iunea forei de trac iune F = 10N , paralel cu suprafa a orizontal , ca nfigur . Coeficien ii de frecare la alunecare ai celor dou corpuricu suprafa a orizontal , respectiv cu suprafa a planului nclinat auaceeai valoare, = 0,2 . Scripe ii sunt ideali, greutatea firuluieste neglijabil , iar planul nclinat este suficient de lung iformeaz unghiul = 45 0 cu orizontala. a. Reprezenta i toate for elece ac ioneaz asupra sistemului de corpuri. b. Determina i valoareaaccelera iei sistemului. c. Determina i valoarea for ei de tensiunedin fir. d. Calcula i valoarea for ei exercitate asupra axuluiscripetelui S1 aflat la baza planului nclinat.Proba E, F: Probscris la Fizic A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 010

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m1 = 2kgaflat ini ial n repaus, pe un plan orizontal, ac ioneaz o forconstant G F , a c rei direc ie formeaz unghiul = 30 0 cu suprafa aplanului. Corpul se g sete n contact cu un al doilea corp, de mas m2 = 0,5kg ca n figura al turat . Pentru deplasarea sistemului pe odistan d = 10m lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune estede 173J , iar cel al for elor de frecare este egal, n valoareabsolut , cu 15J . Se consider c ambele corpuri au acelaicoeficient de frecare la alunecare cu planul orizontal, iar ntrecele dou corpuri nu exist frecare. a. Determina i valoarea for eide trac iune. b. Calcula i coeficientul de frecare la alunecaredintre corpuri i suprafa a orizontal . c. Determina i puterea mediedisipat prin frecare de corpul cu masa m 2 pe distan a d . G d.Afla i viteza sistemului de corpuri dup parcurgerea unei distan e D= 20m din momentul aplic rii for ei F .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 11 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 011

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Viteza de 72 km/h ,exprimat n func ie de unit i de m sur fundamentale din S.I.,corespunde valorii: a. 1m/s b. 2 m/s c. 10 m/s d. 20 m/s (2p) 2.tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur suntcele utilizate n manualele de fizic , L unitatea de m sur a m rimiifizice exprimat prin raportul este : t a. W b. N c. J d. Ns (3p) 3.M rimea fizic ce m soar iner ia unui corp este: a. viteza b. masac. accelera ia d. greutatea (3p) 4. Expresia matematic aprincipiului fundamental al mecanicii poate fi scris n forma: G G Gm G m G F a a. F = G b. a = G c. a = d. m = G (5p) a m F F 5. Unnur moale de lungime A i mas m trebuie trecut de cealalt parte aunui plan dublu nclinat de unghi fa de orizontal , ca n figura alturat . Planul nclinat are, de fiecare parte, o lungime egal culungimea nurului. Lucrul mecanic minim necesar pentru a trecenurul, cu frecare neglijabil , de cealalt parte a planului dublunclinat este: 1 1 3 b. mgA sin c. mgA sin a. mgA sin (2p) d. mgAsin 4 2 4

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 011Rezolva i urm toarea problem :

(15 puncte)

G O lad cu masa m = 20 Kg se deplaseaz pe o suprafa orizontalsub ac iunea unei for e F orientat sub un unghi deasupraorizontalei. Micarea are loc cu frecare, coeficientul de frecare laalunecare fiind . a. Reprezenta i toate for ele care se exercitasupra corpului. b. Exprima i accelera ia corpului n func ie de F,, m, g, .

c. Calcula i valoarea accelera iei dac F = 100 N , = 45 i = 0,1. d. Considernd c lada pleac din repaus, calcula i valoarea vitezeila care ajunge dup

t = 2s .

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 011Rezolva i urm toarea problem :Asupra unui corp avnd masa m = 2kg , aflat ini ial n repaus pe osuprafa orizontal , se exercit , pe direc ia axei Ox, o for de traciune orizontal care depinde de coordonata la care se g sete corpulconform graficului din figura al turat . La momentul t 0 = 0 ,corpul se afla n originea axei Ox. Frec rile se neglijeaz .Determina i: a. accelera ia corpului n primii 2m parcuri; b. poriunea de drum pe care accelera ia corpului are valoarea minim ; c.lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune pe intervalul [0 m;6m] ; d. viteza corpului n punctul de coordonat x = 6 m .

(15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 12 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 012

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Puterea unui motor variaz ntimp conform rela iei P = c t , n care c este o constant . Unitateade m sur n S.I. pentru constanta c este: (2p) a. J/s 2 b. J s c. Ws d. W 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate nmanualele de fizic , expresia care poate reprezenta o accelera ieeste: a. vt b. mgh c. L / (md ) d. P / v (3p) 3. Direc iavectorului vitez instantanee este ntotdeauna: a. normal latraiectorie; b. tangent la traiectorie; c. perpendicular peaccelera ie; d. paralel cu accelera ia. (5p) 4. Un corp de mas mcoboar de la n l imea h pe un plan nclinat de unghi . Lucrulmecanic efectuat G de for a de reac iune normal N , ce ac ioneazasupra corpului din partea planului nclinat, este: a. mgh b. mghsin c. mgh cos d. 0 (3p) 5. Un autoturism ncepe s frneze, cu ro ileblocate, n momentul n care viteza lui este v 1 = 60 km/h . Distan aparcurs de autoturism pn la oprire este d 1 = 35 m . Dac vitezaautoturismului n momentul nceperii frn rii ar fi v 2 = 120 km/h ,distan a parcurs pn la oprire, cu ro ile blocate i n aceleai condiii de drum, ar fi: a. 35 m b. 70 m c. 105 m d. 140 m (2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 012Rezolva i urm toarea problem :

(15 puncte)

Dou for e de valori egale F1 = F2 = 1 41N 2 N , avnd direc iiperpendiculare ntr-un plan orizontal, , ac ioneaz asupra unui corpcu masa m = 2,5 kg , legat printr-un fir de lungime A 0 = 0,5 m isec iune frecare pe planul orizontal sub ac iunea rezultantei forelor pn la momentul t 1 , cnd ac iunea for elor nceteaz iar corpulncepe s urce pe un plan nclinat. Calcula i: a. rezultanta celor doufor e; b. modulul de elasticitate al firului, tiind c alungirea sasub ac iunea for ei rezultante era, nainte de t ierea firului, A =1,5 m ; c. accelera ia corpului imediat dup t ierea firului; d.accelera ia corpului la urcarea pe planul nclinat, dac unghiul denclinare al acestuia este = 30 , iar coeficientul de frecare ntrecorp i plan are valoareas = 1mm 2 de un perete fix. La un momentdat se taie firul, corpul deplasndu-se f r

(

)

= 0,58 Proba E, F: Prob. scris la Fizic3

1

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 012

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Pe o ramp nclinat cu unghiul = 300 fa de orizontal i avnd lungimea A = 10 m , este ridicat uniform olad de mas m = 500 kg . Coeficientul de frecare la alunecare dintrelad i ramp este = 0,3 . Energia poten ial gravita ional se considernul la nivelul bazei rampei. Determina i: a. energia poten ial asistemului lad -P mnt cnd lada se afl n punctul superior al rampei;b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare la ridicarea l ziipe ramp ; c. randamentul rampei; d. puterea necesar ridic rii l ziipe ramp ntr-un interval de timp t = 40 s .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 13 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 013

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. n cursul c derii unui corppunctiform n cmpul gravita ional al P mntului, neglijnd frecarea cuaerul, se conserv : a. numai energia cinetic ; b. numai energiapoten ial ; c. att energia cinetic , ct i cea poten ial ; d.energia mecanic total . (2p) 2. Unitatea de m sur din S.I. a mrimii fizice egale cu produsul dintre deplasare i putere esteaceeai cu a m rimii egale cu produsul dintre: a. energie i timp; b.energie i for ; c. energie cinetic i vitez ; d. for i vitez . (3p)3. n figura al turat sunt reprezentate grafic deforma iileresorturilor elastice A, B, C i D n func ie de for a deformatoare.Rela ia dintre constantele elastice ale celor patru resorturi este:a. k A > k B > k C > k D b. k A < k C < k D < k Bc. k A < k D < k C < k B (5p) d. k A < k B < k C< k D . 4. Dac avioanele A1, A2 i A3 ar pleca simultan de laTimioara spre Bucureti cu vitezele medii v 1 = 340km/h , v 2 =100m/s i v 3 = 8km/min , ar ajunge la destina ie n ordinea: b. A3,A2, A1 c. A2, A1, A3 d. A3, A1, A2. (3p) a. A1, A2, A3 5. Expresialucrului mecanic efectuat de greutatea unei l zi (G) ridicate cuajutorul unui plan nclinat cu unghiul fa de orizontal pe distan a A(m surat paralel cu planul nclinat) este: a. G A sin b. G A cos c.G A cos d. G A (2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 013Rezolva i urm toarea problem : O ladnc rcat , avnd mas total m = 2000 kg, este urcat uniform pn la n limea h = 3 m pe un plan nclinat rugos, lung de 5 m, cu ajutorulunui cablu men inut paralel cu planul nclinat. Tensiunea din cablueste 16 kN. Apoi, lada este golit de con inut (a c rui mas este1950 kg) i este cobort uniform, cu ajutorul aceluiai cablu, meninut permanent paralel cu planul nclinat. Pe desenul al turat suntfigurate: greutatea l zii, reac iunea normal a planului i tensiuneadin cablu. a. n cazul ridic rii l zii, completa i desenul,reprezentnd G G componentele Gp , Gn ale greut ii pe direc iaparalel cu planul G nclinat, respectiv normal la suprafa a acestuiai for a de frecare F . G b. Calcula i m rimea for ei de frecare Fla ridicarea l zii pe plan. c. Calcula i valoarea coeficientului defrecare la alunecare. d. Calcula i for a scris la Fizic din cablula coborrea l A.1 goale pe planul nclinat. zii Proba E, F: Prob detensiuneff

(15 puncte)

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 013

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un automobil cu masa m = 1000 kgpleac din repaus i se deplaseaz rectiliniu pe o autostrad orizontal. n graficul al turat este reprezentat proiec ia for ei rezultantecare se exercit asupra automobilului pe direc ia mic rii, Fx(exprimat n kN) n func ie de distan a parcurs , x (exprimat nhectometri). a. Reprezenta i grafic proiec ia ax pe direc ia micrii a accelera iei automobilului, n func ie de distan a parcurs d,pentru primii 200 m . b. Indica i i justifica i ce distan xm aparcurs automobilul pn n momentul n care viteza sa a atins valoareamaxim . c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a rezultant ntimpul n care automobilul parcurge primii 300 m. d. Determina ivaloarea v1 a vitezei automobilului n momentul n care acesta se afln punctul de coordonat x = 300 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 14 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 014

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. kg m corespunde m rimii 1.Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale,unitatea de m sura s fizice definite prin expresia: G G mv 2 b. F tc. m a a. d. F d (2p) 2 G 2. Un corp cu masa m se deplaseaz pe osuprafa orizontal sub ac iunea unei for e F orientat sub unghiul fade direc ia deplas rii, ca n figura al turat . ntre suprafa aorizontal i corp exist frecare, coeficientul de frecare fiind . Fora de frecare ce se exercit asupra corpului are expresia: a. mg b.mg cos c. (mg F sin ) d. F sin (3p) 3. Un corp lansat cu viteza v0pe o suprafa orizontal rugoas de coeficient de frecare , se opretedup parcurgerea distan ei d, dat de rela ia : v v v2 2 g a. 0 b. 0c. d. 0 (2p) 2 g 2 g 2 g v0 4. Un corp de mici dimensiuni se mic peo suprafa

asupra corpului ncepe s ac ioneze o for constant d din momentulnceperii ac iunii for ei: a. viteza are aceeai valoare mv 2 b.energia cinetic a corpului este E c = 2 c. viteza va avea valoaremai mare dect v d. accelera ia i viteza vor avea sensuri opuse.

orizontal , f r frecare, cu viteza v. La un moment dat G F , can figura al turat . Dup parcurgerea distan ei

(3p)

5. Figurile al turate ilustreaz patru corpuri cilindrice, dinacelai material elastic. tiind c A 0 reprezint lungimea, iar S0aria sec iunii transversale a corpului din figura 1, corpul cu ceamai mic valoare a constantei elastice este ilustrat n figura: a. 1b. 2 c. iei, d. Ministerul Educa3 Cercet rii i Inov rii 4 CentrulNa ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar(5p)

A. SUBIECTUL II Varianta 014Rezolva i urm toarea problem : Unsistem mecanic (vezi figura al turat ) este alc tuit dintr-un firinextensibil i f r mas la capetele c ruia sunt prinse dou corpuride mase m1 = 1 kg, respectiv m2 = 4 kg. Firul este trecut peste unscripete c ruia i se neglijeaz masa i frec rile din axul s u.Pentru a men ine corpul 1 pe suprafa a orizontal , ap s m verticaln jos cu o for de valoare F = 70 N . a. Reprezenta i toate fortelecare ac ioneaz asupra corpurilor. b. Determina i valoarea for ei dereac iune din axul scripetelui. c. Determina i valoarea for ei dereac iune normal , N1 care ac ioneaz asupra corpului 1 din parteasuprafe ei. G d. La un moment dat nceteaz ac iunea for ei F .Determina i valoarea for ei de reac iune din axul scripetelui, ntimpul mic rii sistemului de corpuri.

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 014

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg, aflat iniial n repaus, alunec f r frecare din vrful unui plan nclinat deunghi = 30 D i lungime d = 10m. Micarea se continu cu frecare pe unplan orizontal, coeficientul de frecare fiind = 0,25 . Trecerea pepor iunea orizontal se face lin, f r modificarea modulului vitezei.Dup ce corpul parcurge distan a A = 10m , lovete un resort deconstant de elasticitate k = 100 N pe care l comprim i se oprete.Determina i: m a. energia mecanic total a corpului atunci cnd seafla n vrful planului nclinat (se consider energia poten ialgravita ional nul la baza planului nclinat); b. energia cinetic acorpului la baza planului nclinat; c. viteza corpului imediatnainte ca acesta s ating resortul; d. comprimarea maxim aresortului, neglijnd frecarea pe timpul comprim rii.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 15 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 015

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Asupra unui corp cu masa m= 2kg , aflat pe o suprafa orizontal f r frecare, ac ioneaz dou fore orizontale F1 = 3N i F2 = 4N care fac ntre ele un unghi de 90 .Accelera ia corpului este: a. 3,5m/s 2 b. 2,5m/s 2 c. 1m/s 2 d.0,3m/s 2 (3p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unitilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ( E estemodulul de elasticitate, S o este aria sec iunii transversale nstarea nedeformat , A 0 este lungimea

n starea nedeformat ), unitatea de m sur a m rimii ES 0 / A 0este :a. kg m 2 s 2 b. kg m s 2 c. kg s 2 d. kg m s 2 (5p) 3. Uncorp de mas m este ridicat vertical cu accelera ia a = g orientat nsus. For a de trac iune are expresia: a. 3mg b. mg c. mg / 2 d. 2mg(2p) G 4. Asupra unui corp de mas m , aflat ini ial n repaus pe omas orizontal , ac ioneaz o for orizontal F . Coeficientul defrecare la alunecare este . Viteza corpului dup parcurgerea distanei d are expresia: a.2m (F mg ) d

b.

2d (F mg ) m

c.

2md (F + mg )

d.

2d (F + mg ) m

(2p)

5. O minge cade pe vertical de la n l imea h = 5 m . Mingea aremasa m = 0,3 kg . Varia ia energiei poten iale a mingii pe ntreagadurat a c derii sale este: a. 15 J b. 9 J c. 9 J d. 15 J (3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 015

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2kgse exercit for ele F1 = 7N i F2 = 10N ca n figur . Unghiul dintre Gdirec ia for ei F2 i orizontal este = 60 0 . Micarea corpului peplanul orizontal se face f r frecare, iar constanta elastic aresortului de mas neglijabil este k = 100N/m . a. Determina isensul mic rii corpului. b. Calcula i alungirea resortului. c.Determina i valoarea accelera iei corpului. G d. Se modificvaloarea for ei F2 dar se men ine nemodificat unghiul f cut cusuprafa a orizontal . G Deduce i valoarea minim a for ei F2 pentrucare corpul aflat n situa ia de mai sus nu mai apas pe planulorizontal.Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 015

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 200g estelansat n sus de-a lungul unui plan nclinat de unghi = 30 0 fa deorizontal , de la baza acestuia, cu viteza ini ial v 0 = 10m/s .Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan are 1 . Seconsider c energia poten ial gravita ional este nul la bazaplanului nclinat. valoarea = 0,29 2 3 Determina i: a. energiacinetic a corpului n momentul lans rii; b. distan a parcurs pn laoprire pe planul nclinat; c. lucrul mecanic efectuat de for a defrecare pn n momentul n care corpul ajunge la n l imea maxim ; d.energia poten ial a sistemului corp-P mnt n momentul n care corpulse afl la n l imea maxim .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 16 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 016

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Lucrul mecanic: a. este o mrime fizic de stare b. este o m rime fizic de proces c. depindentotdeauna de forma drumului parcurs d. poate lua doar valoripozitive (2p) 2. Un corp de mas m este lansat n sus de-a lungulunui plan nclinat cu unghiul fa de orizontal . Coeficientul defrecare la alunecare dintre corp i plan este . Formula de calcul avalorii for ei de frecare la alunecare este: b. mg / cos c. mg sind. mg cos (3p) a. mg / sin 3. innd cont c simbolurile m rimilorfizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele demv 2 este: fizic ( r este modulul vectorului de pozi ie), unitateade m sur a m rimii fizice r 2 b. m/s c. m/s d. J (5p) a. N 4. Unelev mpinge cu o for orizontal o lad de mas m , situat pe o suprafaorizontal . Lada se deplaseaz uniform, cu viteza v . Coeficientulde frecare la alunecare dintre lad i suprafa este . Puterea mecanicdezvoltat de elev este: b. mgv c. mg / v d. v / mg (3p) a. mg 5. Cuajutorul unui cablu de lungime nedeformat A 0 = 9,42 ( 3 ) m ,realizat prin mpletirea a n = 50 fire din o el, se ridic rectiliniuuniform un corp de mas m = 500 kg . Diametrul unui fir este d = 2mm , iar modulul de elasticitate al o elului este E 2 10 11N/m 2 .Alungirea cablului are valoarea de aproximativ: a. 0,37 mm b. 0,75mm c. 1,50 mm d. 3,00 mm (2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 016Rezolva i urm toarea problem :Asupra unui corp de mas m = 3 kg , aflat n contact cu un peretevertical, ac ioneaz o forF = 144 N , care formeaz

(15 puncte)

un unghi = 600 cu suprafa a peretelui (vezi figura al turat).

Corpul urc accelerat, cu frecare, de-a lungul peretelui.Accelera ia corpului este a = 2 m/s 2 . a. Realiza i un desen cares eviden ieze for ele care ac ioneaz asupra corpului. b. Determinai valoarea for ei de frecare la alunecare dintre corp i perete. c.Determina i coeficientul de frecare la alunecare dintre corp iperete. d. Dac unghiul ar fi micorat, preciza i dac accelera iacorpului ar crete, ar sc dea sau ar r mne nemodificat . Justifica ir spunsul.

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 016

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 0,5 kg estelansat de la nivelul solului, vertical n sus, cu viteza ini ial v 0= 8 m/s . Frecarea cu aerul se consider neglijabil . Energia potenial gravita ional este considerat nul la nivelul solului. a.Determina i n l imea maxim atins de corp. b. Reprezenta i graficdependen a energiei poten iale gravita ionale a sistemuluicorp-Pamnt de n l imea la care se g sete corpul. c. Determina iviteza corpului n momentul n care energia sa cinetic este de treiori mai mic dect cea poten ial . d. Dac frecarea cu aerul nu ar fineglijabil , preciza i dac viteza cu care corpul ar atinge solul lacoborre ar fi mai mare, mai mic , sau egal cu viteza ini ial v 0 .Justifica i r spunsul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 17 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 017

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilorfizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de msur pentru m rimea G fizic exprimat prin produsul m a este: a. kgmm c. Js d. kg 2 b. kg (2p) s s s2 2. Considernd c nota iile suntcele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei cineticeeste: mv 2 kx 2 mv b. c. d. (3p) a. mgh 2 2 2 3. Un mobil aflat nmicare rectilinie uniform , parcurge o frac iune f din drumul s ucu viteza v1, iar restul drumului cu viteza v 2 . Viteza medie amobilului este:m2

v 1v 2 v1v 2 v + v2 fv + (1 f )v 2 (2p) d. 1 c. 1 b. 2 fv 1 + (1f )v 2 fv 2 + (1 f )v1 2 4. Dou bare de dimensiuni identice, dardin materiale diferite, sunt ac ionate axial de aceeai for . Dac A1 E raportul deform rilor produse de for e este = n , raportul 1 almodulelor de elasticitate pentru cele dou A 2 E2 materiale este: 11 c. n 2 d. 2 (5p) a. n b. n n 5. Un corp este lansat vertical nsus cu viteza ini ial v, n cmp gravita ional terestru, de lanivelul la care energia poten ial este nul . n absen a frec rilor,n l imea h la care energia sa cinetic este egal cu energia potenial , va fi: v v2 v2 v b. c. d. (3p) a. g 2g 4g 3g

a.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 017

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Peste un scripete ideal estetrecut un fir de mas neglijabil , inextensibil, de capetele c ruiasunt suspendate dou corpuri de mase M = 200 g fiecare. Peste unuldin corpurile de mas M se aeaz un corp de mas m = 20 g . a.Reprezenta i pe un desen toate for ele care ac ioneaz asupracorpurilor. b. Calcula i accelera ia sistemului. c. Determina i fora cu care ac ioneaz corpul de mas m asupra corpului de mas M. d.Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul ideal.

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 017

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 800 g se gsete la momentul t = 0 n punctul A, situat la baza unui plannclinat cu un

unghi = 30 0 fa de orizontal . Energia cinetic a corpului nacest moment este E c = 90 J . Corpul urc pe plan pn n punctul B, ncare se oprete. Cunoscnd coeficientul de frecare dintre corp i plan3 , determina i: = 0,288 6 a. viteza corpului la momentul t = 0 ;b. distan a AB parcurs de corp pe planul nclinat; c. lucrul mecanicefectuat de for a de frecare n timpul urc rii corpului pe planulnclinat, pn la oprire; d. energia mecanic total a corpului npunctul B. Se consider c energia poten ial gravita ional asistemului corp P mnt este nul n punctul A.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 18 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 018

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Alungirea unui resort nfunc ie de for a deformatoare este reprezentat n figura al turat .Constanta elastic a resortului pentru care a fost trasat graficuleste: a. k = 0,05N/m b. k = 5N/m c. k = 20N/m d. k = 50N/m (2p) 2.Un corp de masa m = 2 kg este l sat s cad liber, f r frecare, de lan l imea h = 0,5 m fa de nivelul la care energia poten ial gravitaional se consider nul . Energia mecanic total a corpului arevaloarea: a. 10 J b. 10 W c. 2,5 J d. 2,5 W (5p) 3. Unitatea de msur kg m 2 /s 3 poate fi considerat unitatea de m sur pentru: a.lucru mecanic b. putere c. for d. energie. 4. O scndur omogen , demas m i lungime A , este deplasat orizontal, pe ghea (3p)

( g = 0 ), de c tre un

elev. La un moment dat scndura p trunde pe asfalt, undecoeficientul de frecare este . Din acest moment, elevul deplaseazuniform scndura cu ajutorul unei for e orizontale. Lucrul mecanicefectuat de elev din momentul n care scndura atinge asfaltul i pncnd p trunde n ntregime pe asfalt, este: mgA mgA a. 2mgA b. mgA c.d. (2p) 2 4 5. Un copil se deplaseaz cu rolele cu viteza constant v1 = 5m/s , iar vntul i bate din fa cu viteza v 2 = 4m/s . Vitezavntului fa de copil este:a. v = 9m/s b. v =41m/s

c. v = 1m/s

d. v = 3m/s

(3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 018Rezolva i urm toarea problem : Doucorpuri, de mase m1 = 1kg i m 2 = 3 kg sunt legate printr-un firinextensibil de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal (fr frec ri i lipsit de iner ie). Scripetele este suspendat de tavanprin intermediul unui dinamometru, ca n figura al turat . a.Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra fiec rui corp dinsistem. b. Calcula i accelera ia corpului de mas m1 . c. Calcula ivaloarea for ei de tensiune n firul de leg tur . d. Calcula ivaloarea for ei indicate de dinamometru.

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 018Rezolva i urm toarea problem Uncopil avnd masa m1 = 35kg , aflat pe o s niu de mas

(15 puncte)m 2 = 5 kg , coboar liber din vrful A al unui

deal. Dealul formeaz unghiul = 30 0 cu orizontala i are n l imeah = 5 m , ca n figura al turat . Micarea se face cu frecare,coeficientul de frecare la alunecare fiind acelai pe por iuneanclinat i pe cea 1 . Trecerea pe por iunea orizontal se face lin, fr modificarea modulului vitezei. orizontal , = 0,28 2 3 Determinai: a. energia mecanic total a copilului i s niu ei n punctul A (seva considera energia poten ial gravita ional nul la baza dealului);b. energia cinetic a sistemului copil s niu n punctul B; c. vitezas niu ei la baza dealului, n punctul B; d. distan a parcurs peorizontal , pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 19 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 019

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. tiind c nota iile sunt celeutilizate n manualele de fizic , expresia puterii momentanedezvoltate de un automobil este: G G G G L mv 2 a. P = F d b. P = Fv c. P = d. P = (2p) d 2 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice iale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,unitatea de m sur a m rimii fizice exprimate prin produsul m veste: N m m a. b. N s c. 2 d. kg 2 (3p) s s s 3. tiind c nota iilesunt cele utilizate n manualele de fizic , constanta deelasticitate a unei tije se poate exprima cu ajutorul legii luiHooke astfel: SEl0 l F S b. k = ESl0 c. d. k = E (5p) a. F = =E ll0 S l0m . n absen a frec rii cu aerul, s n l imea la care energiacinetic este egal cu energia poten ial , m surat fa de nivelulsolului, este: a. 2,5 m b. 4 m c. 5 m d. 7 m (3p)

4. Un corp este aruncat vertical n sus, de pe sol, cu viteza iniial

v 0 = 10

5. O scndur este lanst pe o suprafa orizontal , ca n figura alturat , cu viteza v orientat pe lungimea ei, de pe ghea (frecareaeste neglijabil ) i p trunde par ial pe asfalt, oprindu-se dincauza frec rii. Viteza cu care trebuie lansat o scndur din acelaimaterial dar de dou ori mai lung , pentru a p trunde pe asfalt peaceeasi distan ca i prima, este: v 2 v a. 2v d. c. b. v 2 2 2

(2p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 019

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat estereprezentat un fir inextensibil, de care este suspendat un resortde mas neglijabil . La cap tul resortului se g sete un corp cu masam = 1kg aezat pe un plan orizontal. Constanta elastic a resortuluieste k = 20 N/m . Firul rezist la o tensiune maxim T = 8 N iarresortul este ini ial nedeformat. Cap tul superior al firului esteridicat treptat pe vertical . Determina i: a. for a de tensiune nfir n momentul alungirii resortului cu 2 cm ; b. valoarea alungiriiresortului n momentul ruperii firului; c. for a de ap sare pesuprafa n momentul imediat anterior ruperii firului; d. for a detensiune minim la care trebuie s reziste firul pentru a puteadesprinde corpul de suprafa .

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 019

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 2 kg , aflatla baza unui plan nclinat de unghi = 45 , este lansat n lungulplanului cu viteza v 0 = 6 m/s . Micarea are loc cu frecare iarplanul nclinat este suficient de lung. Coeficientul de frecare laalunecare este = 0,2 . Energia poten ial gravita ional a sistemuluicorp P mnt se consider nul la baza planului nclinat. Determina i:a. distan a parcurs de corp pe plan pn la oprire; b. energia potenial gravita ional a sistemului corp - P mnt n momentul opririi; c.lucrul mecanic efectuat de for a de frecare n timpul mic riicorpului, pn la ntoarcerea acestuia la baza planului nclinat; d.viteza pe care o are corpul cnd revine la baza planuluinclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 20 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 020

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur n S.I.pentru lucrul mecanic este echivalent cu: a. N m s 1 b. kg m 2 s 2c. kg m s 2 d. kg m 2 s 3 (2p) 2. Un corp cade liber n vid, porninddin repaus, n cmpul gravita ional considerat uniform al P mntului.Dup parcurgerea unei distan e h , viteza corpului este v . n acestecondi ii este valabil rela ia: a. g h = v b. 2 g h = v c. g h = v 2d. 2 g h = v 2 (5p) 3. Un corp este lansat pe un plan orizontalde-a lungul c ruia coeficientul de frecare la alunecare este .Modulul accelera iei corpului are expresia: a. a = 2 g b. a = 2 gc. a = g d. a = g (3p) 4. Un sistem de corpuri de mici dimensiunicu masele m , respectiv 4m , legate ntre ele cu un fir de masneglijabil , cade liber vertical sub ac iunea greut ii. n aceastsitua ie, tensiunea din firul de leg tur are expresia: (2p) a. T =5 m g b. T = 3 m g c. T = 2 m g d. T = 0 5. O bar cilindric dincauciuc este supus ac iunii unei for e care o comprim longitudinal.Dac deformarea relativ este de 10% , iar efortul unitar de 20 kN m2 , modulul de elasticitate al barei este: a. 2 10 3 N m 2 b. 2 104 N m 2 c. 2 10 5 N m 2 d. 2 10 6 N m 2 (3p)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 020Rezolva i urm toarea problem :Asupra unui corp cu masa m = 2 kg , aflat pe un plan orizontal, Gac ioneaz for a F orientat ca n figura al turat , sub unghiul = 30fa de orizontal . Corpul se afla ini ial n repaus i, datorit aciunii for ei G F , se deplaseaz cu accelera ia constant a = 2 m s 2. Coeficientul de frecare la alunecare este = 0,1 . a. Realiza i undesen n care s reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupracorpului. G b. Calcula i valoarea for ei F . G c. Determina ivaloarea minim a for ei F pentru care corpul nu apas pe planulorizontal. d. Calcula i valoarea accelera iei imprimate corpului ncondi iile de la punctul c.

(15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 020

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un automobil cu masa m = 1000 kgpornete din repaus i se deplaseaz pe o osea orizontal . Asupraautomobilului ac ioneaz o for de rezisten la naintare direct proporional cu greutatea acestuia. Coeficientul de propor ionalitate arevaloarea = 0,1 . Puterea dezvoltat de motorul automobilului esteconstant , avnd valoarea P = 35 kW . Determina i: a. for a de traciune exercitat asupra automobilului, n momentul n care viteza saeste v = 7 m s 1 ; b. valoarea accelera iei imprimat automobiluluin condi iile de la punctul a; c. viteza maxim pe care o poateatinge automobilul n condi iile din enun ; d. varia ia energieicinetice a automobilului, de la plecare pn la atingerea vitezeimaxime.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 21 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 021

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Dac pe toat durata mic riiunui corp vectorul vitez momentan este egal cu vectorul vitezmedie, atunci micarea corpului este: a. rectilinie cu accelera ieconstant nenul b. curbilinie cu vitez constant c. rectilinieuniform d. rectilinie neuniform (2p) 2. tiind c simbolurile mrimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate nmanualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimateprin expresia mgd poate fi scris n forma: a. kg m/s 2 b. m/s c. m/s2 d. kg m 2 /s 2 3. Dou mingi A i B cu masele egale se afl , la unmoment dat, la n l imile h A = 0 , respectiv hB = fa de sol i auvitezele v A = 20m/s , respectiv v B = 0 . Energia poten ialgravita ional se consider la nivelul solului. ntre energiilemecanice totale ale celor dou corpuri exist rela ia: a. E A = 0,25EB b. E A = 0,5E B c. E A = E B d. E A = 2E B (3p)20m

nul(5p)

4. Un fir din cauciuc E = 9,8 10 4 N/m 2 are n stare nedeformatlungimea de 1m i sec iunea 10 mm 2 . For a deformatoare carealungete firul cu 1cm are valoarea de aproximativ: a. 1,5mN b.2,8mN c. 7,6mN d. 9,8mN (2p) 5. Un juc tor de oin arunc mingea cu ovitez de 18 m/s . Un alt juc tor prinde mingea la acelai nivel dela care a fost aruncat , n momentul n care viteza mingii este de 12m/s . Dac viteza mingii s-a redus numai datorit rezisten ei lanaintarea prin aer i masa mingii este 250g , lucrul mecanicefectuat de for a de rezisten este: a. 22,5J b. 30,5J c. 112J d.225J (3p)

(

)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 021Rezolva i urm toarea problem : Pe osuprafa orizontal se afl un corp A de mas m1 , legat prin fireinextensibile i de mas neglijabil de corpurile B i C . Firele sunttrecute peste scripe i ideali (f r frecare i lipsi i de iner ie) can figura al turat . Masa corpului B este m 2 iar a corpului C estem 3 . L sat liber sistemul se deplaseaz accelerat (corpul C urc ).Coeficientul de frecare ntre corpul A i suprafa a orizontal este.

(15 puncte)

a. Reprezenta i toate for ele ce ac ioneaz asupra corpurilor A ,B i C . b. Deduce i expresia accelera iei sistemului n func ie dem1, m 2 , m 3 , g, . c. Calcula i valoarea for ei de tensiune dinfirul care leag corpurile A i B n cazul n care m1 = 1kg , m2 = 5kg, m3 = 2kg i = 0,2 . d. Considernd valorile numerice de mai sus,calcula i cea mai mic valoare pe care o poate avea masa unui corpsuplimentar care ataat corpului C determin micarea sistemului cuvitez constant .Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 021

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : De la baza unui plan nclinatsuficient de lung se lanseaz n sus de-a lungul planului un corp demas m = 4kg , care are, n momentul lans rii, energia cinetic E 0 =200J . Unghiul planului nclinat fa de orizontal este = 30 . Corpulrevine la baza planului nclinat i continu micarea pe un planorizontal. Trecerea pe planul orizontal se face lin, f rmodificarea modulului vitezei. Deplasarea corpului se face pestetot cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,4 .Determina i: a. valoarea vitezei cu care este lansat corpul peplanul nclinat; b. puterea medie disipat de for a de frecare laurcarea corpului pe planul nclinat; c. energia cinetic a corpului nmomentul n care revine la baza planului nclinat; d. lucrul mecanicefectuat de for a de frecare pe distan a d = 0,5m , str b tut decorp pe planul orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 22 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 022

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Sunt obligatorii toate subiectele din douarii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A.MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREACURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpulefectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravitaional g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunztoare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilorfizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresiaenergiei poten iale gravita ionale este: c. kx d. mgh (2p) a. k x 2/ 2 b. mv 2 / 2 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unitilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitateade m sur a m rimii exprimate prin raportul m v 2 / F este: c. kgm/s 2 d. kg m 2 /s 2 (5p) a. kg m/s b. m 3. Puterea medie consumatde un motor pentru a ridica uniform un utilaj cu masa m = 300 kg lan l imea de 60 m n 1,5 minute este: b. 2kW c. 12kW d. 120kW (3p) a.1kW 4. Un corp de mas m = 3kg este suspendat de un resort verticalde lungime nedeformat l 0 = 30cm , avnd constanta de elasticitate k= 1kN/m . La echilibru, alungirea relativ a resortului arevaloarea: a. 10% b. 30% c. 100% d. 300% (2p) 5. Un copil se aflntr-un lift care urc cu accelera ia a = 1m/s 2 orientat n sus.Raportul dintre for a de reac iune a podelei liftului i greutateacopilului este: , , c. 11 d. 12 (3p) a. 0,9 b. 1

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II Varianta 022

(15 puncte)d cu

Rezolva i urm toarea problem : Un ciclist cu masa de M = 80 kgpornete din repaus pe un drum orizontal i parcurge o distan2

accelera ia a = 0,25 m/s , atingnd viteza v = 18 km/h . Masabicicletei este m = 20 kg . For a de trac iune dezvoltat este de n= 6,0 ori mai mare dect for a de rezisten la naintare. a. Determinai intervalul de timp necesar atingerii vitezei v. b. Calcula ivaloarea for ei de trac iune dezvoltat de ciclist. c. Dup atingereavitezei v, ciclistul se deplaseaz rectiliniu uniform i este dep itde un camion de lungime A = 10m care circul n acelai sens, cuviteza v c = 54 km/h . Determina i intervalul de timp T scurs ntremomentul cnd ciclistul este ajuns din urm i momentul n care acestaeste dep it de camion (se neglijeaz lungimea bicicletei). d. Trasai graficul vitezei ciclistului n func ie de timp n primele t = 15 sde micare.

Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1

A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 022

(15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2 kg se aflini ial la baza unui plan nclinat de unghi = 30 . Sub ac iunea uneiG for e constante F orientat sub unghiul = 30 fa de planul nclinat,corpul este ridicat uniform pe plan, ca n figura al turat .Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nclinateste 1 . Determina i: = 0,29 2 3 G a. lucrul mecanic efectuat defor a F la deplasarea corpului pe distan a d = 0,2 m ; b. lucrulmecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului pe distan a d =0,2 m ; c. energia poten ial gravita ional a sitemului corp P mntdup ce corpul a parcurs distan a d = 0,2 m ; d. lucrul mecanicefectuat de for a de frecare pe distan a d = 0,2 m , n situa ia ncare corpul urc sub ac iunea unei for e de trac iune paralel cuplanul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ionalpentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

Varianta 23 - mecanicaA. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 023

Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e alenaturii Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera vocaional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializareamatematic -informatic Su

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 03/21/2023

Views: 5908

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.