Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (2023)

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (2)

     Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

     26 czerwca 2020 r. dobiega koniec roku szkolnego, w związku z panującą epidemią uroczystość zakończenia roku szkolnego będzie miała inny charakter.

     Dla klas VIII zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw uczniom od wychowawcy i dyrektora odbędzie się na boisku szkolnym o godz. 9:00

     Ósmoklasiści przynoszą w tym dniu własny długopis, aby pokwitować odbiór świadectwa kończącego edukację w szkole podstawowej.

     Mając na uwadze wytyczne GIS-u, prosimy o nieprzynoszenie kwiatów ani upominków.

     Uczniowie przychodzą w maseczkach i zachowują bezpieczny dystans z zachowaniem szkolnych procedur bezpieczeństwa.

     Klasy I – VII będą mogły odbierać świadectwa szkolne od wychowawcy wg następującego harmonogramu:

     zakonczenie_roku_szkolnego_2020.docx

     Spotkanie wychowawcy z klasą nie może trwać dłużej niż 20 minut.

     Podczas odbioru świadectw należy pamiętać o:

     - zachowaniu minimum 1,5 m odległości

     - założeniu maseczki - rodzice i nauczyciele; dodatkowo nauczyciele zakładają rękawiczki

     - unikaniu dużych skupisk uczniów i rodziców.

     W przypadku, gdy rodzice uczniów lub sami uczniowie w związkuz sytuacją epidemiologiczną odczuwają obawę przed spotkaniem grupowym, mogą odebrać świadectwo przez całe wakacje, nawet we wrześniu w sekretariacie szkoły. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8:00 – 16:00

     Zapraszamy

     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

    • Konkurs ŻART:OK na utwór satyryczny o Otwocku

    • Witamy i zapraszamy satyryków, ironistów, humorystów i kpiarzy!

     Konkurs ŻART:OK nautwór satyryczny o Otwocku

     Żywy Awangardowy Rozbrajający Tekst

     Napisz prozą żywy, awangardowy, rozbrajający tekst (do 1800 znaków, licząc ze spacjami).

     Promuj otwockie klimaty!

     Wyślij do 14 września 2020 r.

     Zwycięski utwór satyryczny wybierze jury, pod przewodnictwem Otwocczanina, Rafała Kostrzyńskiego, wieloletniego Redaktora Naczelnego Tygodnika „Przekrój”.

     Utwór satyryczny prozą należy przesyłać na adres:

     Miejski Ośrodek Kultury,Turystyki i Sportu w Otwocku

     ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

     z dopiskiem – Konkurs ŻART:OK!

     e-mail:zartok@moktis.pl

     REGULAMIN_KONKURSU_ZART_OK_NA_UTWOR_SATYRYCZNY_O_OTWOCKU.pdf

     ZALaCZNIK_NR_1_2_3_do_Regulaminu.ZARTOK.docx

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (3)

    • Szkolny zestaw podręczników na rok 2020/21

    • Szkolny zestaw podręczników na rok 2020/21

     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku

     BIBL_podreczniki_POPR_na_2020-21_(3).docx

     W klasach 4-8 na ucznia przypada 4 zestawy ćwiczeń

     Oznaczenia: Dotacja Ćwiczenia Bez dotacji Bez dotacji kreatywne - szczegółówa instrukcja znajduje się w pliku powyżej.

     Klasa 1

     Edukacja wczesnoszkolna

     • Jadwiga Hanisz, Pakiet z ćwiczeniami „Nowi Tropiciele1 „ Wyd.WSiP

     Język angielski

     • Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dogson „Explore Treetops 1 (podręcznik + ćwiczenia) Wyd. Oxford UP

     Religia

     • “W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego” kl. 1, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     Język francuski Denisot, Capouet „Les Loustics 1” Wyd.Hachette (podręcznik + ćwiczenia)

     Klasa 2

     Edukacja wczesnoszkolna

     • Pakiet z ćwiczeniami „Nowi Tropiciele 2”, Wyd. WSiP

     Język angielski

     • Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dogson „Explore Treetops 2 (podręcznik + ćwiczenia) Wyd. Oxford UP

     Religia

     • “A oto Ja jestem z wami” kl. 2, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     Język francuski Denisot, Capouet „Les Loustics 1” Wyd.Hachette (podręcznik + ćwiczenia) / kontynuacja z kl. 1

     Klasa 3

     Edukacja wczesnoszkolna

     • Pakiet z ćwiczeniami „Nowi Tropiciele 3”, Wyd. WSiP

     Język angielski

     • Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dogson „Explore Treetops 3 (podręcznik + ćwiczenia)Wyd. Oxford UP

     Religia

     • „Kto spożywa moje Ciało, ma życie” kl. 3, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     Język francuski Denisot, Capouet „Les Loustics 1” (podręcznik + ćwiczenia) / kontynuacja z kl. 1 i 2, Wyd. Hachette

     Klasa 4

     Język polski

     • Klimowicz A., Derlukiewicz M.,” Nowe Słowa na start!”, Nowa Era

     Język angielski

     • Beare N. „Brainy 4”, Wyd. Macmillan
     • „Brainy 4”- ćwiczenia

     Muzyka

     • Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Sołtysik A.„Klucz do muzyki kl.4”,Wyd. WSiP

     Plastyka

     • Lukas J., Onat K. „Do dzieła!” kl.4, Wyd. Nowa Era

     Historia

     • Kalwat W., Lis M. „Historia kl. 4”, Wyd. WSiP

     Przyroda

     • Marko-Worłowska M., Stawarz J., Szlajfer F. „Tajemnice przyrody kl. 4”, Wyd.

     Nowa Era

     1. „Tajemnice przyrody k. 4”- ćwiczenia

     Matematyka

     • Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M, Zarzycki P. „Matematyka z plusem kl. 4”, Wyd. GWO
     • „Matematyka z plusem kl. 4”, Wyd. GWO (zeszyt ćwiczeń wersja C)

     Informatyka

     1. Koba Grażyna, „Teraz Bajty. Informatyka da szkoły podstawowej. Klasa 4” wyd. Migra

     Technika

     • Łabecki L., Łabecka M. „Jak to działa? kl. 4”, Wyd. Nowa Era

     Religia

     • „Jestem chrześcijaninem”, kl. 4, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     Język francuski: Denisot, Macquart-Martin, Capouet „Super Max 1”, Wyd. Hachette

     Klasa 5

     Język polski

     • H Horwath E., Żegleń A. „Słowa z uśmiechem kl. 5. Literatura i kultura”
     • Horwath E., Żegleń A. „Słowa z uśmiechem kl. 5. Nauka o języku i ortografia”

     Język angielski

     • Beare N. „Brainy 5”, Wyd. Macmillan
     • „Brainy 5” -ćwiczenia

     Muzyka

     • Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Sołtysik A. „Klucz do muzyki kl.5” Wyd. WSiP

     Plastyka

     • Lukas J., Onat K. „Do dzieła!” kl.5, Wyd. Nowa Era

     Historia

     • Kąkolewski I., Kowalewski K., Plumińska-Mieloch A. „Historia kl. 5”, Wyd. WSiP

     Geografia

     • Szlajfer F. „Planeta Nowa kl. 5”, Wyd. Nowa Era

     Biologia

     • Będkowska H. „Puls Życia” kl. 5, Wyd. Nowa Era
     • „Puls Życia 5”- ćwiczenia

     Matematyka

     • Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M,Zarzycki P. „Matematyka z plusem kl. 5”, Wyd. GWO
     • „Matematyka z plusem kl. 5”, Wyd. GWO (zeszyt ćwiczeń - wersja C)

     Informatyka

     • Kobe G. „Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 5 ”, Wyd. Migra

     Technika

     • Łabecki L., Łabecka M. „Jak to działa? kl. 5”, Wyd. Nowa Era

     Religia

     • „Wierzę w jednego Boga”, kl. 5, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     Język francuski: Denisot, Macquart-Martin, Capouet „Super Max 1”, Wyd. Hachette (kontynuacja z klasy 4 )

     Klasa 6

     Język polski

     • H Horwath E., Żegleń A. „Słowa z uśmiechem kl. 6. Literatura i kultura”
     • Horwath E., Żegleń A. „Słowa z uśmiechem kl. 6. Nauka o języku i ortografia”

     Język angielski

     • Beare N. „Brainy 6”, Wyd. Macmillan
     • „Brainy 6”-ćwiczenia

     Język francuski

     • Denisot, Macquart-Martin, Capouet „Super Max 1”, Wyd. Hachette (kontynuacja z klasy 4 i 5)

     Muzyka

     • Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Sołtysik A. „Klucz do muzyki kl.6” Wyd. WSiP

     Plastyka

     • Lukas J., Onat K. „Do dzieła!” kl.6, Wyd. Nowa Era

     Historia

     • Kąkolewski I. Plumińska-Mieloch A.„Historia kl. 6”, Wyd. WSiP

     Geografia

     • Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D. „Planeta Nowa kl. 6”, Wyd. Nowa Era

     Biologia

     • Będkowska H. „Puls Życia” kl. 6, Wyd. Nowa Era
     • „Puls Życia” kl 6- ćwiczenia

     Matematyka

     • Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M. „Matematyka z plusem kl. 6”, Wyd. GWO
     • „Matematyka z plusem kl. 6”, Wyd. GWO (zeszyt ćwiczeń - wersja C)

     Informatyka

     • Kobe G. „Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl 6”, Wyd. Migra

     Technika

     • Łabecki L., Łabecka M. „Jak to działa? kl. 6”, Wyd. Nowa Era

     Religia

     • „Wierzę w Święty Kościół Powszechny”, kl. 6, Wyd. Katechetyczne

     Zajęcia kreatywne

     język angielski- bez podręcznika

     Klasa 7

     Język polski

     • Nowak E., Gaweł J. „Myśli i słowa. Literatura – Kultura. Nauka o języku”. Podręcznik do klasy 7, Wyd. WSiP

     Język angielski

     1. Caterine McBeth„Brainy kasa 7” Wyd.Macmillan
     2. Katherine Stannett”Brainy kasa 7”-zeszyt ćwiczeń

     Język francuski

     Capelli, Gallon, Robein „En Avant 1- Livre de l’eleve”, Wyd Hachette

     • Capelli, Gallon, Robein „En Avant 1”Cahier d’activites, zeszyt ćwiczeń)

     Muzyka

     • Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Sołtysik A. „Klucz do muzyki kl.7”Wyd. WSiP

     Plastyka

     1. Ipczyńska M., Mrozkowiak N. „Do dzieła!” k.7, Wyd. Nowa Era

     Historia

     • Kąkolewski I. Kowalewski K., Plumińska-Mieloch A.„Historia kl. 7”, Wyd. WSiP

     Geografia

     • Szubert M., Malarz R., Szczypiński D. „Planeta Nowa kl. 7”, Wyd. Nowa Era

     Biologia

     • Jefimow M. „Puls Życia” kl. 7, Wyd. Nowa Era
     • Puls Życia kl.7- ćwiczenia

     Chemia

     • Kulawik J., Kulawik T. „Chemia Nowej Ery” kl. 7, Wyd. Nowa Era

     Fizyka

     • Francuz-Ornat G., Kulawik T. „Spotkania z fizyką” kl. 7, Wyd. Nowa Era

     Matematyka

     • Dobrowolska M.„Matematyka z plusem kl. 7”, Wyd. GWO
     • „Matematyka z plusem kl. 7”, Wyd. GWO (ćwiczenia podstawowe)

     Informatyka

     1. Kobe G.,”Teraz bajty.Informatyka da szkoły podstawowej. Klasa7” Wyd. Migra

     Religia

     • Tomasik P. „Twoje słowo światłem na mojej drodze.” Wyd. Katechetyczne

     Klasa 8

     Język polski

     • Nowak E., Gaweł J. „Myśli i słowa. Literatura – Kultura. Nauka o języku”. Podręcznik do klasy 8, Wyd. WSiP

     Język angielski

     • Wetz B., Pye D. „English Plus Options”, Wyd. Oxford
     • English Plus Options, Wyd. Oxford- ćwiczenia

     Język francuski

     • Capelli, Gallon, Robein „En Avant 2”, Wyd Hachette
     • Capelli, Gallon, Robein „En Avant 2” -Wyd Hachette zeszyt ćwiczeń

     Historia

     • Kalwat W., Szlanda P., Zawistowski A.„Historia kl. 8”, Wyd. WSiP

     WOS

     • Janicka I., Janicki A. „Dziś i jutro”, Wyd. Nowa Era

     Geografia

     • Rachwał T., Szczypiński D. „Planeta Nowa kl. 8”, Wyd. Nowa Era

     Biologia

     • Sagin „Puls Życia” kl. 8, Wyd. Nowa Era
     • Puls Życia 8 -ćwiczenia

     Chemia

     • Kulawik J., Kulawik T. „Chemia Nowej Ery” kl. 8, Wyd. Nowa Era

     Fizyka

     • Francuz-Ornat G., Kulawik T. „Spotkania z fizyką” kl.8, Wyd. Nowa Era

     Matematyka

     • Dobrowolska M.„Matematyka z plusem kl. 8”, Wyd. GWO
     • „Matematyka z plusem kl. 8”, Wyd. GWO (ćwiczenia podstawowe)

     Informatyka

     • Jochemczyk W. „Informatyka” kl. 8, Wyd. WSiP

     EDB

     • Słoma J. „Żyję i działam bezpiecznie” kl. 8, Wyd. Nowa Era

     Religia

     • Tomasik P. „Ty ścieżkę życia mi ukażesz.” Wyd. Katechetyczne
    • Dzień Ojca

    • 23 czerwca- Dzień Ojca, w tym dniu wszyscy synowie i wszystkie córki powinny złożyć życzenia swoim tatusiom. Podziękować im za miłość i trud włożony w wychowanie. Najlepsze prezenty nie muszą być kosztowne, liczy się gest i pamięć.

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (4)

    • Nagroda Prezydenta Otwocka

    • Nasi uczniowie - Weronika Gawrońska 8a, Adam Byford 8a, Karolina Kubajek 8b i Aleksander Prus 6a, odebrali Nagrodę Prezydenta Otwocka.

     Jesteśmy dumni i gratulujemy !!!

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (5)

    • Procedura funkcjonowania biblioteki i zwrot podręczników !

    • Procedura funkcjonowania biblioteki

     w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku

     w czasie pandemii

     1. Biblioteka jest czynna dla użytkowników codziennie w godzinach 8.00-14.00.
     2. Książki można przynosić codziennie w godzinach 8.00-16.00.
     3. Osoby korzystające nie mogą wchodzić bezpośrednio do biblioteki, książki są zdawane w

     na przygotowanym stanowisku obok wejścia od strony dyżurki.

     1. Osoby oczekujące przed biblioteką muszą zachować od siebie odstęp minimum 1,5 m.
     2. Każda osoba korzystająca z biblioteki musi mieć osłonięte usta i nos.
     3. Nauczyciel bibliotekarz musi mieć osłonięte usta i nos oraz założone na rękach rękawiczki jednorazowe.
     4. Oddawane książki są poddane 3-dniowej kwarantannie.
     5. Regularnie po każdym przyjęciu książek zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.
     6. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, dlatego niemożliwe jest wypożyczanie książek.

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (7)

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (8)

     Procedura zwrotu książek i podręczników

     1. Komplety podręczników razem z lekturami /książkami powinny być zapakowane w torbę foliową. Do środka należy włożyć kartkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa.
     2. Należy zwrócić uwagę czy oddawane podręczniki nie są zniszczone(zalanie, porwanie).
     3. Podręczniki przynosimy bez okładek, jeśli była naklejona nie zrywamy.
     4. Podręczniki powinny być czyste, powycierane zaznaczenia, powyjmowane wszelkie karteczki, zakładki.
     5. Sprawdzamy czy w podręczniku języka obcego jest płyta CD.
     6. Nie oddajemy: podręcznika do religii, zajęć kreatywnych, zeszytów ćwiczeń.
     7. W przypadku zniszczenia podręcznika kontaktujemy się mailowo ze szkołą, odkupujemy podręcznik.
     8. Terminy zwrotu podręczników:

     Pt 19.06.2020 klasy 8a, 8b, 7a

     Pn 22.06.2020 klasy 6a, 6b, 5a ,4a

     Wt 23.06.2020 klasy 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.

    • Dyżur wakacyjny 2020

    • Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2019/2020.

     Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).

     Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

     Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych dotyczących zagrożenia epidemicznego.

     W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

     Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020 r.

     https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005

     Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 rok.

     dyzur_wakacyjny_info_na_strone.docx

     zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego_2020(1).docx​​​​​​​

     karta_zgloszenia_2020.docx​​​​​​​

    • Rekrutacja w Powiecie Otwockim !

    • INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

     NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

     1. Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy złożyć w terminie od 15 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00):
     1. w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

     Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica - do skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe).

     LUB

     1. w wersji elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku
      i załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru
      :
     1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego – rekrutacja@lootwock.pl
     2. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego – rekrutacja@lo3otwock.eu
     3. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ( Nukleonik) – rekrutacja@nukleonik.pl
     4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica – rekrutacja@zseg.edu.pl
     5. Zespół Szkół w Karczewie - sekretariat@zskarczew.pl.
     1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał świadectwa.
     2. Kopię zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał zaświadczenia OKE
     3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia – 18 sierpnia br.
      (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE , potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.
     4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

     - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
     ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

     - orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

     Poniżej link do tej strony demo - ćwiczeniowej. Kandydat może się logować do 20.06.2020.

    • Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

    • Kochani uczniowie! Kochane przedszkolaki!

     Z okazji Dnia Dziecka, życzymy Wam wszystkiego co w życiu najpiękniejsze, radości, szczęścia, zdrowia i zadowolenia z siebie. Sukcesów o jakich marzycie, wspaniałych przyjaciół na swojej drodze a także tego, by wasze dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!

     Tę piosenkę przygotowaliśmy specjalnie dla Was.Tęsknimy za Wami i czekamy na Was ...

     Wasi nauczyciele !!!

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej (9)

     Kochane Jastrzębie z okazji waszego święta życzymy wam sukcesów w życiu osobistym i jeszcze wspanialszych sukcesów sportowych. Mistrzostwa Polski choć przełożone to jednak wciąż jesteście w grze i liczymy na wasz sukces.

     Kochane Jastrzębie z okazji waszego święta życzymy wam sukcesów w życiu osobistym i jeszcze wspanialszych sukcesów sportowych. Mistrzostwa Polski choć przełożone to jednak wciąż jesteście w grze i liczymy na wasz sukces.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Mrs. Angelic Larkin

  Last Updated: 01/31/2023

  Views: 6296

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mrs. Angelic Larkin

  Birthday: 1992-06-28

  Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

  Phone: +6824704719725

  Job: District Real-Estate Facilitator

  Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

  Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.